Nők, transzneműek, nem binárisok – oszd meg a „libernyákokat”, és uralkodj!

A nők jogait korlátozzák a transzneműekre való hivatkozással.

A transzneműek jogait meg a nem binárisokra való hivatkozással.

Ügyes.

 

mn.jpg

 

A transz emberek jogai nem a „hatvanféle nemi identitásról” szólnak

„Rögzíti az alaptörvény: a férfi és a női nemet különböztetjük meg” – harsogja a Magyar Nemzet Rétvári Bencét idézve, aki az interjúban a hatvanféle nemi identitás rémképével riogat. „Ma már követhetetlenül sokféle nemi identitást sorolnak fel a különböző szervezetek, így a „Tisztelt hölgyeim és uraim” kifejezést legalább hatvanféle módon kellene átalakítani az LMBTQ-szervezetek osztályozása, klasszifikációs rendszere alapján. Nyilván ez az állam, a közigazgatás számára követhetetlen” – mondja az államtitkár. A szalmabáb-érvelés klasszikus esete: hatvanféle nemi identitás követését senki sem kérte a közigazgatástól.

#33as elleni tiltakozáskor (ez a május 19-én elfogadott törvénycikk tiltotta be itthon a jogi nemváltást) nem a nő és férfi kategóriákon túlmutató nemi identitások jogi elismeréséről volt szó, hanem arról, hogy indokolt esetben (BNO F64, nemi inkongruencia) a KÉT nem között lehessen jogilag váltani. 

harmadik nem” mint jogi kategória egy ettől különálló kérdés. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol a nem bináris identitásokról, fontos leszögezni: hatvan nemi identitást a világon sehol nem jegyez be a közigazgatás. Egyes országokban (pl. Németország) létezik „férfi”, „nő” és „egyéb” kategória, de ennyi. Ott sem hatvan, hanem csak három kategóriával kell „megküzdenie” a közigazgatásnak. A kiterjesztést interszexuális emberek kezdeményezére vezették be, akik születési sajátosságaiknál fogva biológiailag sem sorolhatók be egyértelműen a férfi vagy nő kategóriába – Rétvári felvázolt világképében ők nem is léteznek. Mindenesetre,
az a fajta jogi nem- és névváltoztatás, amire eddig úgy-ahogy lehetőség volt Magyarországon, és aminek a lehetőségét most a magyar transz emberektől elvették, NEM kérdőjelezi meg a férfi és a nő kategóriák kizárólagosságát.
Rétvári másik, szintén szalmabáb érve az, hogy engedélyezés esetén az emberek rendszeresen fogják váltogatni a nemüket. Szerinte „ha belemegy egy közigazgatás abba, hogy különböző nemiidentitás-változásokat elkezd feltüntetni, akkor a nemváltás akár heti, havi, esetleg évi gyakorisággal is előfordulhatna”.

Szintén nem tudjuk, hogy a félrevezetés szándékán kívül ezt mire alapozza az államtitkár, ugyanis a bejegyzett nem többszörös váltogatására sehol a világon nincs lehetőség. A #33as ellen tiltakozó transznemű emberek igénye, hogy EGYSZER át lehessen íratni a dokumentumaikban feltüntetett nemet férfiról nőre, vagy nőről férfira – ha ez megtörténik, utána az államigazgatásnak soha többé nem kellene velük bajlódnia. A hivatalok, illetve az közintézmények munkáját annál inkább hátráltatja, ha az ügyintézők (illetve egészségügyi dolgozók, postai dolgozók, BKV ellenőrök, és más, közfeladatot ellátó személyek) előtt olyan ügyfelek jelennek meg, akiknek a külseje ellentmond a bemutatott irataiknak. 

Az Isztambuli Egyezmény nem a transzneműek jogairól szól 

 

A kormány által nemrég elutasított Isztambuli Egyezményben pedig nem a transznemű vagy általában az LMBTQ emberek jogairól van szó (azon túlmenően, hogy az áldozatvédelem nemtől, fajtól, szexuális orientációtól stb. függetlenül mindenkit megillet), hanem a bántalmazott nők védelméről, a hatékony áldozatvédelmi intézkedésekről. A megelőzésről, az áldozat emberi jogainak prioritásáról, azonnali biztonságba helyezéséről, a bűncselekmények arányos és elrettentő erejű szankciójáról és a bűnismétlés megakadályozásáról. 

Az LMBTQ-jogokat – bármennyire is támogatom őket – nem az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatos társadalmi vitában kell megtárgyalni, mert egyszerűen nem oda tartoznak, a szöveg nem ezekről szól.

Az Isztambuli Egyezmény  – hiába utasította el a kormány ezekre hivatkozva  – nem alkalmas az azonos neműek házassága vagy a jogi nemváltás melletti érvelésre, ezekről sem pró, sem kontra nem nyilvánul meg. 

Annál alkalmasabb viszont a bántalmazott nők védelmére, amivel sok olyan ember is egyetért, aki az LMBTQ-jogokat nem támogatja, vagy aki számára közömbös a téma. 

 
És ugyanez a helyzet a #33assal: a bináris transzjogokat támogatja (vagy nem ellenzi) sok olyan ember, aki a nem bináris, queer identitásokról azt sem tudja, hogy eszik-e vagy isszák őket.
Sőt, tovább megyek: vannak olyan transz emberek is, akik kifejezetten „nembinárisfóbok”, azaz úgy vélik, hogy a férfi és a nő kategóriák kizárólagosságának megszüntetése az ő – ehhez képest konformista – jogköveteléseiket hátrányosan érinti. 
divide.jpg
 

A világnézet mindettől végképp független

Rétvári, miután talán maga is érzi, hogy szellemekkel viaskodik, végső mentsvárként az értékrend állítólagos mindenhatóságához menekül: „Nyilvánvaló, hogy egy ilyen törvénymódosítás esetén ezek a csoportok, ha van egyeztetés velük, ha nincs, felszólalnak. De fontos látnunk, hogy a történelmet sohasem egyirányú utcaként kell elképzelni, ahol minden csakis egyfajta módon történhet. Vannak olyan időszakok, amikor az emberek többsége úgy dönt, hogy kereszténydemokrata értékrendű kormányt választ, és azokban az időszakokban a családok megerősítésére helyeződik a hangsúly, és az állam, amelynek közösségi szinten, az egész nemzet jövője szempontjából is kell gondolkodnia, a sokféle együttélési mód helyett a házasságot, a tartós kapcsolatokat és az ezekből létrejövő családokat fogja kiemelni és támogatni jogi és anyagi eszközökkel.”
 
Kíváncsi lennék egyrészt, hogy Rétvári honnan tudja ilyen biztosan, hogy mi motiválta a Fidesz-szavazókat az x behúzására. Ha valóban értékválasztás, akkor is, biztos, hogy a(z ő verziójuk szerinti) kereszténydemokrata értékrend – és nem pl. a migrációtól való félelem, netán az ellenzéki pártok, esetleg az EU iránti ellenszenv? 
Ha valóban a kereszténydemokrata, és hagyományos családot előnyben részesítő értékrend volt is a motiváció szavazáskor, honnan ilyen biztos benne Rétvári, hogy ez az értékrend egyben többségi felhatalmazást jelent mások jogfosztására? 
Ha annyira biztos abban, hogy a többség mellettük áll, akkor miért nem bocsátották érdemi társadalmi vitára az Isztambuli Egyezmény, valamint a transzjogok kérdését? 
Miért söpörték le mindkettőt az asztalról agresszíven, egyik napról a másikra?  
Miért gondolja továbbá Rétvári, hogy azokra az állampolgárokra nem kell egyáltalán tekintettel lenniük, akik nem rájuk szavaztak? Ők talán nem a magyar nemzethez tartoznak? 

Rétvári alaptalanul állítja, hogy a választók a nők és a transz emberek jogfosztására is felhatalmazták. Ugyanis az állampolgári tájékozottság akár a kapcsolati erőszak, akár a transzneműség kérdésében igen alacsony. Ezért nem lehet általános egyetértésről beszélni az Isztambuli Egyezmény, vagy a nem- és névváltoztatás jogának ellenzése terén.  

 

Ezek után már csak hab a tortán, hogy: 

1. A tartós kapcsolatok és a hagyományos családmodell előnyben részesítése NEM áll ellentétben a családon belüli erőszak áldozatainak hatékony segítésével.

Sőt, éppen az ilyen értékrendet képviselő embereket segítené az Isztambuli Egyezmény (amely, a tévhitekkel ellentétben, a genderfogalom magyar jogrendbe illesztése nélkül is ratifikálható lenne).

Nem igaz sajnos, hogy a jelenlegi magyar jogrendszer az Egyezmény genderfogalomtól és migrációtól független részeit már tartalmazza.

Az áldozatvédelem hiányosságait pedig elsősorban nem a rettegett „libernyákok”, hanem a nagyon is konzervatív, családcentrikus édesanyák szenvedik meg - ők válnak elsősorban családon belüli erőszak áldozataivá.  

2. A transzneműség mint létállapot nem predesztinálja az egyént  „libernyák" világnézetre vagy értékrendre. 

A transzneműek közt is vannak kereszténydemokrata vagy konzervatív értékrendű emberek, és/vagy (ez sem áll összefüggésben a politikai irányultsággal) olyanok, akik a hagyományos családmodellt célozzák meg, tartós kapcsolatra törekednek. Többségük egyáltalán nem akar liberális aktivista lenni, hanem a külsejével összhangban levő személyes iratok birtokában beolvadna a társadalomba.

A Magyar Nemzet illusztrációja – előnytelen kép egy (feltehetően) transzvesztita emberről félrevezető és manipulatív. A Budapest Pride felvonulásnak éppen az a lényege, hogy arra a pár órára egy, a hétköznapoktól eltérő környezetet teremt az LMBTQ-emberek számára. A transz emberek többsége a mindennapokban nem akarja „reklámozni” a transz státuszát, sokan a Pride-on sem vesznek részt, a nemi átmenet lezárultával nem is feltétlenül tartják az LMBTQ-közösség tagjának magukat. Identitásuknak a „másik ember arcába tolására” éppen a #33as kényszeríti őket. 

Sokak számára alapvetően ellenszenves a női és a transzjogok (vagy LMBTQ-jogok) összekapcsolása is – amit azonban a kormány követett el a genderpánik gerjesztése által.
A genderszak beszántása, az Isztambuli Egyezmény elkaszálása és a transznemű emberek jogfosztása ugyanannak a folyamatnak a részei, melynek célja: leszámolni a „gendermumussal” annak minden vélt és valós formájában. Mi az a gendermumus? Bármi olyan felvetés, ami nő és férfi egymást kiegészítését ÉS alá-fölérendeltségét (!) tagadja.
Magamban gyakran kívánok minden szépet és jó annak a naiv jogalkotónak, aki annak idején konstruktív ötletnek találta a gender fogalmát konkrétan nevesítve az Isztambuli Egyezménybe illeszteni (vö. „ide lőjetek!”), de mindig arra jutok, hogy nem ő a hibás. A kormány akkor is elkaszálná az Isztambuli Egyezményt, ha nem szerepelne benne a gender kifejezés – csak akkor egy kicsit nehezebb dolga lenne. Így kényelmesen előveheti a nőjogok elkaszálásához transzneműeket, a transzneműek jogainak elkaszálásához meg a nem binárisokat. Ezt egy univerzális módszer a jogfosztásra: mindig lesz egy (az ő világképük szerint) „még gázabb” kisebbség, akit riogatási céllal elő lehet venni, és a dominóelv alapján a falra festeni az ördögöt: „ha most engedünk, akkor majd ők is előlépnek”. Ne dőljünk be a bűnbakképzésnek.

Kövess minket facebook-on!

Leírás

Női és férfi szerepek, nemi identitások, párkapcsolati és szextippek, szexuális orientációk metszetszemléletű feminizmus, LMBTQ* témák – szóval minden, aminek a rettegett g-betűs szóhoz, a genderhez köze van. „Minél közelebb mégy hozzá, annál jobban megérted!”

Címkék

#erőszak kultúra (8) #metoo (5) #velemismegtörtént (3) 19. század (4) 20. század (8) 5 dolog (1) 7 dolog (1) ableizmus (2) abortusz (3) abundance (1) adatbázis (1) adathalászat (1) Adomány (1) advent (1) agyfasz (3) AIDS (1) ajándék (1) akarácsonylegyenténylegaszeretetünnepeésneatúlfogyasztásé (1) akcióhős (1) aktivizmus (9) áldozat (4) áldozathibáztatás (5) álhír (2) alkalmi kapcsolat (2) alkoholizmus (2) állam (1) Allan G Johnson (1) állapotosság (2) áltudomány (1) anál (1) anális szex (1) anemaznem (1) angyal (1) angyalka (1) anna todd (1) antikapitalizmus (3) antropológia (1) anya (10) anyuka (2) apa (7) apuka (2) aranyvasárnap (1) Ariana Grande (1) ásó (1) átfektetés (1) Átfektetés Mozgalom (1) autó (1) autonómia (1) az igazi (1) az igen az igen (6) a nem az nem (6) baba (4) babavárás (1) baloldal (3) bántalmazás (1) barátság (1) Barát Erzsébet (1) barlangos test (1) beleegyezés (2) beszámoló (2) beszéd (4) betegállomány (2) bevándorlás (1) biológia (10) biológiai meghatározottság (3) bipoláris (1) bipoláris affektív zavar (1) bipoláris zavar (1) biszex (3) biszexualitás (4) bizonytalan kötődés (1) biztonság (8) biztonságos kötődés (1) blog (1) BME women (1) bögre (1) bögre helyett (1) bölcsi (1) bölcsőde (1) boldog karácsonyt (1) böngészés (1) bőségmodell (1) budapest pride (7) bullying (3) büntetés (1) busz (1) CDU (1) cégvezető (1) CEU (2) childfree (1) cirkómajom (1) clitoris (1) coming out (3) corona (2) corona virus (1) covid19 (1) csakazigenazigen (2) csak az igen jelent beleegyezést (2) család (11) családon belüli erőszak (10) családtervezés (1) csecsemő (1) csikló (1) csillám (1) csillámpor (1) csimpánz (1) Csizmadia Ferenc (1) csók (2) csontrák (1) cumisüveg (1) dajkál (1) depresszió (1) díj (2) diktatúra (1) dínó (1) dinoszaurusz (2) diszkrimináció (7) dísztárgy (1) divestment (1) drag queen (1) Dr Bender Zsuzsanna (1) dzsingülbelsz (1) education (1) egészséges szex (2) egészségügy (1) éghajlatváltozás (2) egyenlőség (9) egyenlő bánásmód (1) egyenrangúság (2) egyenrangú párkapcsolat (1) Egyesült Államok (2) Egyesült Királyság (2) egyetem (1) egygeci (1) egy éves (1) ellenzék (2) Ellis (1) elmebeteg (1) elnyomottak színháza (1) előadás (2) előny (1) Először Lakást (1) ember (3) emberi jogok (4) emberség (4) engemis (3) eonizmus (1) erekció (1) erkölcs (1) erkölcscsősz (1) erogén zóna (1) erőszak (23) erőszakkultúra (9) erőszakmentes kommunikáció (1) erőszakos férfi (8) esély (1) esélyegyenlőség (5) esszencializmus (12) etika (2) etikus (1) etikus nemmonogámia (1) etnikum (2) etológia (1) eugenika (1) evolúciós pszichológia (1) ezüstvasárnap (1) facapalm (1) facebook (5) facepalm (1) fanfiction (1) fazék (1) fedél nélkül (1) fekete nők (1) felelősség (4) felsővezető (1) feltalálók (1) feltámadott a tenger (1) felvilágosítás (2) felvonulás (1) feminista (9) feminizmus (54) fenyő (1) férfi (17) férfiak (37) férfiak elleni erőszak (1) férfiasság (1) férfierőszak (4) férfijogi aktivisták (3) férfikönnyek (2) férjjelölt (1) fertőzés (1) fesztivál (1) fiatal feminista (4) Fidesz (6) fidesz (1) film (7) filmfesztivál (2) fiúk (2) főállású apa (1) főállású szülő (1) Fodor Éva (1) fogadóóra (1) fogamzásgátlás (2) fogamzásgátló (1) fogyasztás (4) fogyasztói társadalom (3) fogyatékossággal élők (1) fosszilis energiahordozók (1) Freud (3) FRIDA (1) frida (1) Frida (1) Frida grant (1) fundamentalizmus (1) futóverseny (1) G-pont (1) gender (31) genderfészek (3) genderharcos (1) genderizmus (1) genderpánik (4) gender identitás (3) giccs (1) gloria steinem (2) gondoskodás (4) gondoskodó férfi (2) gőzmozdony (1) grant (1) Grant (1) grincs (1) gyakori kérdések (2) gyakornok (1) gyász (1) gyerek (6) gyerekek (25) gyerekgondozás (3) gyereknevelés (5) gyermek (3) gyermekbántalmazás (2) gyilkosság (2) győzelem (1) gyűlöletbűncselekmény (1) habilizmus (2) háború (1) hagyomány (2) hajlék (1) hajléktalan (3) hajléktalanság (2) hajléktalanszálló (1) hajléktalantörvény (1) hajó (1) Hannover (1) harry styles (1) hatalom (3) határok (1) határon túli magyarok (1) Háttér (1) Havelock Ellis (1) házasság (8) házikó (1) heteroszexualitás (17) heti gender (2) higénia (1) hírek (4) híres nők (2) HIV (1) hóember (1) hógömb (1) holokauszt (1) homofóbia (7) homoszexualitás (19) hópiha (1) hópihe (1) Housing (1) Housing First (1) hülye (5) hülye kérdés (2) humorista (1) hüvely (1) hüvelyi G pont (2) idegengyűlölet (3) identitás (6) ideológia (1) idősgondozás (2) igazgató (1) InGen (1) ingyen lakás (1) inségmodell (1) interjú (1) internet (4) intersectionality (9) interszekcionalitás (22) interszexualitás (1) intézményi árulás (1) intimitás (1) introvertált (1) IQ-teszt (1) irodalom (1) írói pályázat (1) irónia (1) Írország (1) iskola (1) ismétlődő kérdések (1) Isztambuli Egyezmény (6) itt az idő (1) ivar (1) J. K. Rowling (1) járvány (2) játék (1) jobboldali (1) jog (2) jótékony (1) jótékonykodás (1) jótékonyság (1) jövőkép (1) jó szex (1) judith butler (2) Julia Serano (3) Jurassic Park (1) kacat (1) kamaszok (1) kampány (1) kamuhír (2) Kanada (1) kapitalizmus (4) karácsony (3) karácsonyfa (1) karácsonyi parti (1) karantén (1) karcsonyijótékonykodás (1) képregény (3) képviseleti demokrácia (1) képviselő (1) képviselő úr (1) kérdések (1) kereszténydemokrata (1) kertészkedés (1) kétharmad (1) kettős mérce (2) kiáltvány (2) kiberbiztonság (3) kielégülés (1) kitörés (1) kitüntetés (1) kiváltság (1) kívánt terhesség (1) klímamegállapodás (1) kocsi (1) kolléga (1) kommentelés (4) kommentháború (2) kommunikáció (1) konferencia (2) könyv (2) konzervatív (3) kórház (2) kormány (2) környezetvédelem (3) korona (4) koronaszex (1) koronavírus (1) korrupció (1) kötődés (1) kötődéselmélet (1) követőszoftver (1) közösség (1) kultúra (6) kurd (1) kurdok (1) kurd nők (1) kurucinfo (1) kutatás (2) kutya (1) kutyus (1) lábas (1) lakás (2) lakáspolitika (2) lakásprogram (1) lakásszegénység (2) lányok (4) leghülyébb kérdés (2) legyen szabad a nem (9) legyen szabad a nemet mondás (1) legyen szabad a nemről beszélni (1) Leiti (1) lelkész (1) lelkisegély (1) Lengyelország (3) leszbikus (8) libernyák (1) lmbt (1) LMBT (4) LMBTQ (47) lmbtq (1) LMBTQ történet (10) lottó (1) lottószelvény (1) lucky boy (2) macska (1) magazine (1) Magyar Nemzet (1) magyar történelem (1) magzat (1) majom (1) manifesztó (2) manipuláció (1) mankó (1) maradunk (1) Márki-Zay (1) Márki-Zay Péter (1) Márton Joci (1) Marton László (1) másállapot (2) másodlagos viktimizáció (2) maszkulinitás (1) maszturbálás (1) mázli (1) mécses (1) megcsalás (1) megelőzés (1) megnyitó (1) meg nem született (1) melegházasság (2) meleg férfi (5) mellbimbó (1) meló (1) mélyszegénység (1) men (4) menstruáció (2) mentális betegség (1) mérgező férfiasságkultúra (1) mesék (1) metoo (5) metszet (7) metszetszemlélet (22) milyen a jó szex (1) minekszülazilyen (1) minek szül (1) miniszterelnök (2) miniszterelnök úr (1) Miss Galaxy (1) mítosz (2) miután (1) molesztálás (1) monogám (1) monogámia (2) monopoly (1) more than two (1) mozgalom (7) mozgássérült (1) munka (5) munkahely (5) munkahelyi diszkrimináció (6) munkás (2) művészfilm (1) Muxes (1) MZP (1) nagymama (1) nagynéni (1) nagy Ő (1) NANE (3) negeneráljunkszemetet (1) negyártsszemetet (1) nembináris (3) Németország (2) nemi betegség (1) nemi erőszak (3) nemi identitás (22) nemi különbségek (9) nemi szerepek (23) nemi sztereotípiák (14) nemkívánt terhesség (1) nemtehetszróla (1) nemzet (4) nemzetiség (2) nem tehetsz róla (2) népek tengere (1) népszavazás (1) nevegyélkacatot (1) nevegyélszemetet (1) nevelés (1) nincs puszi (1) (9) nőgyűlölet (14) női orgazmus (1) női sors (3) nők (20) nők elleni erőszak (19) nőtörténet (1) nőügyek (7) novella (1) nyeremény (1) nyílt levél (1) nyitott kapcsolat (1) nyomor (2) O1G (2) oktatás (3) olajszörny (1) Olmi (1) Olmi Thiessen (1) öltözködés (2) önazonosság (1) önbizalom (3) one direction (1) önfenntartás (1) online biztonság (3) online magazin (1) önrendelkezés (2) OpenGender (1) Orbán (2) Orbán Viktor (3) orgazmus (3) örökbefogadás (1) osztály (1) ösztöndíj (1) ötös (1) ötöslottó (1) otthon (2) óvoda (1) óvszer (2) pályaművek (8) pályázat (2) pánik (2) pánikbetegség (1) pár (1) párkapcsolat (12) party (1) patriarchátus (20) pech (1) pedofilia (2) pénisz (1) pénzjutalom (1) Petőfi (1) plus size (1) Pogány Anikó (1) poli (3) poliamoria (3) politika (13) politikai korrektség (5) politikus (2) populáris kultúra (2) pornó (4) pozitív (2) Pride (2) princípium (2) privilégium (1) Prizma (2) Prizma közösség (2) propaganda (1) prostitúció (1) pszichés betegség (2) pszichiátria (1) pszichológia (15) PTSD (1) publikálás (1) puszi (1) Puzsér (1) Puzsér Róbert (2) queerfeminizmus (1) rabszolga (1) rabszolgatörvény (2) ragadozó (1) rák (1) rámpa (1) randevú (1) randi (1) raptor (1) rasszizmus (12) referendum (1) reklámok (1) rendőr (1) rendőrautó (1) rendőrök (2) rendőrség (2) rendszer (8) rendszerkritika (12) rendszerváltás (2) rénszarvas (1) reproduktív jogok (2) Rétvári Bence (1) Reuss András (1) ringat (1) rivotril (1) rokkant (2) rokkantsági ellátás (1) Románia (1) roma nők (1) sajtószemle (1) Sárosdi Lilla (1) scarcity (1) segély (2) sexual education (2) sex ed (2) Simone de Beauvoir (1) slam poetry (1) slutshaming (3) sorfal (1) sorozat (1) stand-up (1) statisztika (1) stimuláció (1) Stockholm (1) Svédország (1) szabad (1) Szabadnem csapat (4) szabadság (4) szabad szoftver (1) Szakállas Katalin (1) szakdolgozat (1) szálló (1) Szeged (2) szegénység (7) szélsőjobb (1) személyes határok (1) személyiség (1) szerelem (3) szerelmi csalódás (1) szerencse (1) szerencsés fiú (2) szeretet (2) szeretetünnepe (2) szeretkezés (1) szerkesztőség (1) szex (24) szexedukáció (5) szexizmus (10) szexológia (8) szexrandi (1) szextippek (3) szexuális egészség (4) szexuális erőszak (16) szexuális felvilágosítás (7) szexuális izgalom (3) szexuális kényszerítés (6) szexuális önrendelkezés (6) szexuális vágy (5) szexuális zaklatás (1) szexualitás (5) szexus (1) Szigetvári Kórház (1) szimpátiatüntetés (1) Szíria (1) szocializáció (2) szociológia (1) szolidaritás (4) szopás (1) szoptatás (1) SZTE (1) sztereotípiák (7) szülés (2) szülészeti erőszak (1) szülesztés (5) szülő (9) takarító (1) találmányok (1) társadalmi nem (5) társadalom (67) társasjáték (1) télapó (1) tenger (1) terf (11) terhesség (2) terhességmegszakítás (1) termosz (1) testi autonómia (2) testi önrendelkezés (4) testkép (3) testvériség (1) tévedés (1) téved miniszterelnök úr (1) Thomas (1) tiktak (1) tiktaktiktak (1) tippek (4) tisztelet (1) tizenévesek (5) többszerelműség (3) több mint kettő (1) tök (1) tökön rúg (1) tökön rúgás (1) történelem (13) törvény (2) továbbképzés (1) toxikus maszkulinitás (1) transzfeminizmus (7) transzfóbia (4) transzgender (19) transzkritikus (4) transzneműség (43) transz férfi (6) Trans Film Fest (1) tranzíció (nemi átmenet) (1) tréning (1) troll (3) trump (1) Trump (1) túlfogyasztás (1) túlnépesedés (1) túlóra (1) tüntetés (5) Túró Rudi (1) twitter (2) unborn (1) ünnepek (1) unoka (1) unoka szülés (1) USA (6) Utah (1) Utah állam (1) utazó (1) utca (1) utcai zaklatás (2) utcán élés (1) üveggömb (1) vagina (2) válasz (2) választás (3) választás2018 (1) van egy álmom (1) városi libsi (1) védekezés (1) vegetáriánus-vegán (1) vélemény (5) velemismegtörtént (3) velociraptor (1) vetélés (1) vicc (1) video (2) videoblog (3) viking (1) vírus (2) vita (2) vitakultúra (3) vlogger (1) vonat (1) wikipédia (1) womens march (1) Young Feminist (1) zaklatás (2) zsákfalu (2) Zuzana Čaputová (1) Címkefelhő