Semmiféle „svéd tanulmány” nem állítja, hogy a tranzíció öngyilkossághoz vezet
…hiába terjesztik ezt néhányan előszeretettel konzervatív, valamint radikális feminista oldalon.

A valóság ehhez képest az, hogy a kutatások szerint a tranzíció, azaz a hormonkezelésből és az esetek egy részében nemi megerősítő műtétből álló nemi átmenet javítja a transzneműek életminőségét.

Nem vagyok a printscreenkészítés, –felhalmozás és –lobogtatás híve, mert a módszert nem tartom etikusnak, így csak higgyétek el nekem a következőt. Az eset a kissé félrevezető módon „Feminizmus” nevet viselő Facebook-oldalon történt, amit inkább, mivel transzkérdésben a feministák véleménye nem egységes, „a radikális feminista irányzat transzkritikus ága” névvel lenne pontosabb illetni. Az ottani admin ujjongva osztotta meg a hírt, hogy a londoni Pride-ot „bátor nők” (= terfek transzfóbok „transzpolitikát” kritizáló radikális leszbikusok) megpróbálták meghekkelni. Oké, ezt az ízléstelen (és a leszbikus résztvevők egyöntetű támogatását sem élvező) akciót örvendetesnek tartani is egy vélemény, rendben. Csakhogy az admin egy pechjére odatévedt transznemű kommentelőt megpróbált a nemi átmenetről lebeszélni. Miután álságos módon az együttérzéséről biztosította a nemi diszfóriája miatt (azaz elismerte, hogy tényleg szar lehet idegennek érezni a saját testét annak nemi jegyei miatt), azt javasolta, hogy ne válassza a „könnyebb utat” (mintha csak az „életvédőket” hallanám, akik az abortuszt fontolgató nőre próbálnak hatni!). Jótanácsát azzal támasztotta alá, hogy „egy svéd tanulmány szerint” a nemi átmenet depresszióhoz és öngyilkossághoz vezet.

Hónapokig éltem nyomasztó tudatlanságban, ám tegnap váratlanul rábukkantam az ominózus publikációra, méghozzá a Mandiner.hu konzervatív szerzője, a „melegházasság” elleni érvelésnek vaskos könyvet szentelő Szilvay Gergely egyik cikkének linkjei közt. Hogy én miért nem jöttem rá hamarabb, hogy hol kellett volna keresnem! Ám a lelőhely csak egy, sőt a legkisebb volt a meglepetések sorában.

A stockholmi pszichiáter, Cecilia Dhejne és szerzőtársai valóban egy longitudinális kutatást publikáltak 2011-ben a PLoS One folyóiratban. 324, nemi átalakító műtéten is átesett transz embert vizsgáltak rendelkezésre álló (népszámlálási, adminisztrációs, egészségügyi etc.) adatok alapján 1973 és 2003 között. Kontrollcsoportnak a nem transz populációt vették alapul, transz nőket a (cisz, azaz nem transz) nőkkel, transz férfiakat pedig a (cisz) férfiakkal összehasonlítva.Valóban azt találták, hogy a mortalitás, különösen öngyilkosságból eredően, magasabb a transzneműek között, ahogy az öngyilkossági kísérlet és a kórházi pszichiátriai kezelés aránya is.  

transition02.jpg

Eddig rendben vagyunk, és az eredményen sem csodálkozunk, elvégre senki nem állítja, hogy transzneműnek (vagy egyáltalán: másnak, és emiatt nagy eséllyel megbélyegzettnek) lenni játék és mese. (Ha a radikális feministák nem szólnak, sose jövünk rá, hogy a sorból kilógás növeli a depresszió esélyét.) Maga a transz ember is téved, ha azt reméli, hogy az átmenet majd mindent megold és véglegesen kiiktat minden problémát – „pusztán” egy eszköz, ami a nemi diszfória enyhítése révén a transz embert felhozza a mínuszból a nullára, ahonnan immár önazonosa(bba)n folytathatja az életét. Az átmenet nem visz önmagában a hetedik mennyországba – e tévedés elkerülése érdekében is fontos a tájékozódás, a sorstársak tapasztalatainak megismerése, a támogató közösség. 

Csakhogy a konklúzió nem az, amit akár a konzervatív publicisták, akár a „transzkritikus” radikális feministák szeretnének hinni. A tanulmány szerzői nem azt javasolják, hogy a nemi diszfóriával küzdő (azaz, anyakönyvezett nemükkel azonosulni nem tudó) emberek számára szűnjön meg a nemi átmenet lehetősége. Nem azt állítják a szerzők, hogy a nemi átmenet nem szükséges (azt sem, hogy ez lenne a kockázati tényező!), hanem azt, hogy nem elégséges, és az érintettek számára utánkövetés szükséges.

"Eredményeink azt mutatják, hogy a nemi helyreállító műtét, noha enyhíti a diszfóriát, a transzszexualizmus kezeléséhez feltehetően nem elégséges [may not SUFFICEhányast kaptatok anno angolból?] és szorgalmazzuk e pácienscsoport számára a nemi helyreállító műtét utáni szomatikus és pszichiátriai ellátás fejlesztését” – áll a konklúzióban.  

A tanulmány – szögezzük le még egyszer – nem állítja, hogy a transzneműek közt mért magasabb depressziós illetve öngyilkossági ráta a nemi átalakító műtét (illetve a hormonterápia) következménye lenne, nem tételez ok- okozati viszonyt. Nem is tehetné, mivel a szerzők csak adminisztrációs feljegyzésekből számolták ki az adatokat, érintett egyénekkel interjúkat nem készítettek, így nem volt alkalom rákérdezni a depresszió vagy az öngyilkossági kísérlet okára.

Azzal ellentétben, amit Szilvay sugall a cikkében, az állítólagos „gyakori megbánásról” (ismét milyen szép párhuzam az abortuszellenes diskurzussal!) sincsenek ebben a tanulmányban adatok. Megbánás egyébként, ahogy a nemi helyreállító műtétek egyik szakértője, Dr. Miroslav Djordjevic is elismeri, előfordul. Senki sem állítja, hogy a döntéseinknek nincs ilyen kockázata (igen, ismerjük a Regretters c. dokumentumfilmet is). Ennek azonban nem az az adekvát gyógyszere, hogy az érintetteket az ő vélt érdekükben paternálisan megfosztjuk a választási lehetőségtől.  A megoldás sokkal inkább az alaposabb informálódás és előzetes vizsgálat: valóban nemi diszfória áll-e fenn az adott személynél, valóban javítaná-e a műtét a lelki állapotát, életminőségét? Ráadásul arról sincsenek meggyőző bizonyítékok, hogy a megbánók minden esetben a nemváltást magát bánják-e, nem pedig annak nem kielégítő eredményét, a család, a környezet, a társadalom elfogadásának hiányát. (Különösen olyan esetekben, ahol nem jön létre „passing”, azaz a transznemű személyen továbbra is látszik, hogy transznemű és nem tud elvegyülni.)

Ráadásul, szerencsére, a nemi átmenettől tartósan/élethosszig eltiltott transznemű kontrollcsoport nem állt a kutatók rendelkezésére – pedig a nemi átmenet állítólagos károsságát illetően csak úgy lehetne meggyőző eredményekhez jutni. Vajon a hormonkezelést már elkezdett, vagy a nemi megerősítő műtéten már átesettek közül hányan követtek volna el öngyilkosságot/estek volna még mélyebb depresszióba, ha erre nem kapnak lehetőséget? Ahhoz, hogy hitelt érdemlő bizonyítékot kapjunk a nemi átmenet szörnyen káros és kontraproduktív voltáról, kellene transzneműek olyan csoportja, akik a „nehezebb utat” választották, és nem vágtak bele a nemi átmenetbe. Ilyen transzneműek természetesen léteznek – radikális feministák fel tudnak mutatni detransitioner, azaz a tranzíciót megszakító és anyakönyvezett nemükhöz visszatérő, általában FTM (female to male, azaz férfi irányba tranzícionáló) személyeket is – akik azonban maguk is állítják, hogy a nemi diszfóriájuk nem szűnt meg. Természetesen nekik is minden joguk megvan a döntésükhöz és inkább vállalni a nemi diszfóriával élés nehézségeit (a tranzícióra senkit nem szokás kényszeríteni vagy akaratával szemben rábeszélni). Másoktól, akik a tranzíció mellett döntenének, elvenni a lehetőséget viszont nincs joguk, többek közt azért, mert fájdalmasan hiányoznak a működő alternatívák.

Egy konzervatív vagy egy radikális feminista persze mindig kész egy jótanáccsal. „Én a pszichológust és a reparatív terápiát ajánlanám megoldásnak. A nemváltó műtétek rosszul végződnek” – írja például nagyon bátran egy másik cikkében Szilvay. Azon túl, hogy azzal sincs tisztában, hogy a jogi átmenethez (amíg a közelmúltban megint be nem fagyasztották) Magyarországon eddig is pszichológus és pszichiáter szakvéleményére volt szükség –  éppen a témáról megjelent legszélsőségesebb művet linkeli, Janice Raymond The Transsexual Empire c. 1979-es radikális feminista könyvét (amiről majd egy későbbi  posztban értekezünk.) A helyzet az, hogy a nemi diszfória ugyanúgy nem változtatható, ahogy például a szexuális orientáció sem – nincs az a pszichológus, aki ezt „ki tudja kezelni” és a belsőként megélt neméről a klienst lebeszélni.

A transzneműek többsége ráadásul sokáig magától is, külső rábeszélés nélkül is megpróbál „becsületesen” az anyakönyvezett neme szerint élni (ahogy sok meleg igyekszik egy darabig hetero kapcsolatban boldogulni) – csak éppen nem sikerül.

Az emberek már csak ilyen elvetemültek, szeretnének önazonosak lenni, és ha boldognak lenni nehéz is, az esélyt megadni maguknak. Az önfeladás (akár a hagyományok tisztelete, akár a vélt közjó érdekében) nem mindenkinek műfaja. :(

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a transzneműek pszichológiai ellátása ne lenne – ahogy a tanulmány is állítja – nagyon fontos. Éppen az Magyarországon az egyik probléma, hogy nagyon kevés az LMBTQ ügyekben kompetens szakember, így az érintettek szükség esetén nem tudnak hova fordulni. (A Prizma ezért kezdeményezte a honlapján az LMBTQ barát szakemberek, szolgáltatók összegyűjtését.)  Ez szorosan összefügg azzal az általános problémával, hogy a tb támogatott pszichoterápiás lehetőségek hazánkban eleve hiányosak.  

Grőber Dóra pszichológus – akivel 2017 őszén készítettem interjút az Éva magazin transzneműséggel foglalkozó tematikus blokkjához – éppen a tranzíció kérdésköréről írta a diplomamunkáját („Tranzíciót követő transzszexuális tapasztalatok”, Károli Gáspár Református Egyetem, 2017, kézirat).

A szakirodalmat áttekintő részből a következőket emelném ki:

„ Murad és munkatársai (2010)[1] az akkor létező szakirodalom áttekintése alapján a következő megfigyeléseket tették: 4 főbb területen állt be jelentős, többnyire (bár nem kizárólagosan) pozitív változás az érintettek életében. Ezek a következők: gender diszfória, mentális állapot, szexuális funkciók és általános életminőség.

A tranzíció alatt vagy azt követően a szorongásos zavarok többnyire mérséklődnek, az öngyilkossági arány szignifikánsan csökken, a hangulatzavarok, illetve személyiségzavarok azonban eleinte gyakran nem javulnak, sőt, esetenként még súlyosabbá válnak a személy életében és hormonrendszerében bekövetkező radikális változásoknak, az 15 újféle adaptációs kényszernek, stb. köszönhetően (De Cuypere et al.[2], 2006, Murad et al., 2010).

Az általános életminőség minden esetleges negatív tapasztalat ellenére a legtöbb kutatás szerint jelentősen javul a tranzíciót követően. Az érintettek a szociális kapcsolatok fokozott stabilitásáról, könnyebb és hatékonyabb szociális beilleszkedésről, a munkahelyi viszonyok javulásáról, illetve a munkakeresés könnyebbé válásáról számolnak be. Szignifikánsan növekszik az általános elégedettség- és boldogságérzés (Devor, 2004[3], De Cuypere et al., 2006, Murad et al. 2010)”

Grőber 24 magyar transznemű emberrel vett fel félig strukturált interjút, és az elemzés után (elemzési szempontok: a „tranzíciót követő" időszak fogalma, pszichológiai tényezők, szociális kapcsolatok, jövőkép és általános összbenyomás) a  svéd kutatókéhoz nagyon hasonló eredményre jutott.

 Eredményeim alapján összességében elmondható, hogy a tranzíció pozitív hatással van a fent említett területekre és általánosságban véve jelentősen emeli a transzszexuális személyek életminőségét, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a szociális, orvosi, stb. szférában tett konkrét lépések többnyire nem szüntetik meg teljes egészében a tranzíciót megelőzően jelentkező vagy az azt kísérő lelki, pszichés nehézségeket, amelyek a transzszexuális identitással összefüggésben állnak, tehát az aktív tranzíció befejezését nem feltétlenül lehet a transzszexuális út "végpontjaként", mintegy a transzszexualitás "gyógymódjaként" felfogni.”

Paternalizmus helyett, úgy  gondolom, mindannyiunknak hasznára válna a téma ehhez hasonló, árnyalt megközelítése. A hivatkozásokat pedig ne kezeljük olyan hanyagul, mint a kettesre gyúró szakdolgozó, mert számításainkkal ellentétben lehet, hogy valaki mégis veszi a fáradságot és elolvassa őket.

 _________________________

[1] Murad, M. H., Elamin, M. B., Garcia, M. Z., Mullan, R. J., Murad, A., Erwin, P. J., Montori, V. M. (2010). Hormonal therapy and sex reassignment: A systematic review meta-analysis of quality of life any psychosocial outcomes. Clinical Endocrinology, 72, 214-231

[2] De Cuypere, G., Elaut, E., Heylens, G., Maele, G. V., Selvaggi, G., T'Sjoen, G., Rubens, R., Hoebeke, P., Monstrey, S. (2006). Long-term follow-up: Psychosocial outcome of Belgian transsexuals after sex reassignment surgery. Sexologies, 15, 126-133

[3] Devor, A. H. (2004). Witnessing and Mirroring: A Fourteen Stage Model of Transsexual Identity Formation. Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy, 8(1-2), 41-67

Kövess minket facebook-on!

Leírás

Női és férfi szerepek, nemi identitások, párkapcsolati és szextippek, szexuális orientációk metszetszemléletű feminizmus, LMBTQ* témák – szóval minden, aminek a rettegett g-betűs szóhoz, a genderhez köze van. „Minél közelebb mégy hozzá, annál jobban megérted!”

Címkék

#erőszak kultúra (8) #metoo (5) #velemismegtörtént (3) 19. század (4) 20. század (8) 5 dolog (1) 7 dolog (1) ableizmus (2) abortusz (3) abundance (1) adatbázis (1) adathalászat (1) Adomány (1) advent (1) agyfasz (3) AIDS (1) ajándék (1) akarácsonylegyenténylegaszeretetünnepeésneatúlfogyasztásé (1) akcióhős (1) aktivizmus (9) áldozat (4) áldozathibáztatás (5) álhír (2) alkalmi kapcsolat (2) alkoholizmus (2) állam (1) Allan G Johnson (1) állapotosság (2) áltudomány (1) anál (1) anális szex (1) anemaznem (1) angyal (1) angyalka (1) anna todd (1) antikapitalizmus (3) antropológia (1) anya (10) anyuka (2) apa (7) apuka (2) aranyvasárnap (1) Ariana Grande (1) ásó (1) átfektetés (1) Átfektetés Mozgalom (1) autó (1) autonómia (1) az igazi (1) az igen az igen (6) a nem az nem (6) baba (4) babavárás (1) baloldal (3) bántalmazás (1) barátság (1) Barát Erzsébet (1) barlangos test (1) beleegyezés (2) beszámoló (2) beszéd (4) betegállomány (2) bevándorlás (1) biológia (10) biológiai meghatározottság (3) bipoláris (1) bipoláris affektív zavar (1) bipoláris zavar (1) biszex (3) biszexualitás (4) bizonytalan kötődés (1) biztonság (8) biztonságos kötődés (1) blog (1) BME women (1) bögre (1) bögre helyett (1) bölcsi (1) bölcsőde (1) boldog karácsonyt (1) böngészés (1) bőségmodell (1) budapest pride (7) bullying (3) büntetés (1) busz (1) CDU (1) cégvezető (1) CEU (2) childfree (1) cirkómajom (1) clitoris (1) coming out (3) corona (2) corona virus (1) covid19 (1) csakazigenazigen (2) csak az igen jelent beleegyezést (2) család (11) családon belüli erőszak (10) családtervezés (1) csecsemő (1) csikló (1) csillám (1) csillámpor (1) csimpánz (1) Csizmadia Ferenc (1) csók (2) csontrák (1) cumisüveg (1) dajkál (1) depresszió (1) díj (2) diktatúra (1) dínó (1) dinoszaurusz (2) diszkrimináció (7) dísztárgy (1) divestment (1) drag queen (1) Dr Bender Zsuzsanna (1) dzsingülbelsz (1) education (1) egészséges szex (2) egészségügy (1) éghajlatváltozás (2) egyenlőség (9) egyenlő bánásmód (1) egyenrangúság (2) egyenrangú párkapcsolat (1) Egyesült Államok (2) Egyesült Királyság (2) egyetem (1) egygeci (1) egy éves (1) ellenzék (2) Ellis (1) elmebeteg (1) elnyomottak színháza (1) előadás (2) előny (1) Először Lakást (1) ember (3) emberi jogok (4) emberség (4) engemis (3) eonizmus (1) erekció (1) erkölcs (1) erkölcscsősz (1) erogén zóna (1) erőszak (23) erőszakkultúra (9) erőszakmentes kommunikáció (1) erőszakos férfi (8) esély (1) esélyegyenlőség (5) esszencializmus (12) etika (2) etikus (1) etikus nemmonogámia (1) etnikum (2) etológia (1) eugenika (1) evolúciós pszichológia (1) ezüstvasárnap (1) facapalm (1) facebook (5) facepalm (1) fanfiction (1) fazék (1) fedél nélkül (1) fekete nők (1) felelősség (4) felsővezető (1) feltalálók (1) feltámadott a tenger (1) felvilágosítás (2) felvonulás (1) feminista (9) feminizmus (54) fenyő (1) férfi (17) férfiak (37) férfiak elleni erőszak (1) férfiasság (1) férfierőszak (4) férfijogi aktivisták (3) férfikönnyek (2) férjjelölt (1) fertőzés (1) fesztivál (1) fiatal feminista (4) fidesz (1) Fidesz (6) film (7) filmfesztivál (2) fiúk (2) főállású apa (1) főállású szülő (1) Fodor Éva (1) fogadóóra (1) fogamzásgátlás (2) fogamzásgátló (1) fogyasztás (4) fogyasztói társadalom (3) fogyatékossággal élők (1) fosszilis energiahordozók (1) Freud (3) frida (1) FRIDA (1) Frida (1) Frida grant (1) fundamentalizmus (1) futóverseny (1) G-pont (1) gender (31) genderfészek (3) genderharcos (1) genderizmus (1) genderpánik (4) gender identitás (3) giccs (1) gloria steinem (2) gondoskodás (4) gondoskodó férfi (2) gőzmozdony (1) grant (1) Grant (1) grincs (1) gyakori kérdések (2) gyakornok (1) gyász (1) gyerek (6) gyerekek (25) gyerekgondozás (3) gyereknevelés (5) gyermek (3) gyermekbántalmazás (2) gyilkosság (2) győzelem (1) gyűlöletbűncselekmény (1) habilizmus (2) háború (1) hagyomány (2) hajlék (1) hajléktalan (3) hajléktalanság (2) hajléktalanszálló (1) hajléktalantörvény (1) hajó (1) Hannover (1) harry styles (1) hatalom (3) határok (1) határon túli magyarok (1) Háttér (1) Havelock Ellis (1) házasság (8) házikó (1) heteroszexualitás (17) heti gender (2) higénia (1) hírek (4) híres nők (2) HIV (1) hóember (1) hógömb (1) holokauszt (1) homofóbia (7) homoszexualitás (19) hópiha (1) hópihe (1) Housing (1) Housing First (1) hülye (5) hülye kérdés (2) humorista (1) hüvely (1) hüvelyi G pont (2) idegengyűlölet (3) identitás (6) ideológia (1) idősgondozás (2) igazgató (1) InGen (1) ingyen lakás (1) inségmodell (1) interjú (1) internet (4) intersectionality (9) interszekcionalitás (22) interszexualitás (1) intézményi árulás (1) intimitás (1) introvertált (1) IQ-teszt (1) irodalom (1) írói pályázat (1) irónia (1) Írország (1) iskola (1) ismétlődő kérdések (1) Isztambuli Egyezmény (6) itt az idő (1) ivar (1) J. K. Rowling (1) járvány (2) játék (1) jobboldali (1) jog (2) jótékony (1) jótékonykodás (1) jótékonyság (1) jövőkép (1) jó szex (1) judith butler (2) Julia Serano (3) Jurassic Park (1) kacat (1) kamaszok (1) kampány (1) kamuhír (2) Kanada (1) kapitalizmus (4) karácsony (3) karácsonyfa (1) karácsonyi parti (1) karantén (1) karcsonyijótékonykodás (1) képregény (3) képviseleti demokrácia (1) képviselő (1) képviselő úr (1) kérdések (1) kereszténydemokrata (1) kertészkedés (1) kétharmad (1) kettős mérce (2) kiáltvány (2) kiberbiztonság (3) kielégülés (1) kitörés (1) kitüntetés (1) kiváltság (1) kívánt terhesség (1) klímamegállapodás (1) kocsi (1) kolléga (1) kommentelés (4) kommentháború (2) kommunikáció (1) konferencia (2) könyv (2) konzervatív (3) kórház (2) kormány (2) környezetvédelem (3) korona (4) koronaszex (1) koronavírus (1) korrupció (1) kötődés (1) kötődéselmélet (1) követőszoftver (1) közösség (1) kultúra (6) kurd (1) kurdok (1) kurd nők (1) kurucinfo (1) kutatás (2) kutya (1) kutyus (1) lábas (1) lakás (2) lakáspolitika (2) lakásprogram (1) lakásszegénység (2) lányok (4) leghülyébb kérdés (2) legyen szabad a nem (9) legyen szabad a nemet mondás (1) legyen szabad a nemről beszélni (1) Leiti (1) lelkész (1) lelkisegély (1) Lengyelország (3) leszbikus (8) libernyák (1) lmbt (1) LMBT (4) lmbtq (1) LMBTQ (47) LMBTQ történet (10) lottó (1) lottószelvény (1) lucky boy (2) macska (1) magazine (1) Magyar Nemzet (1) magyar történelem (1) magzat (1) majom (1) manifesztó (2) manipuláció (1) mankó (1) maradunk (1) Márki-Zay (1) Márki-Zay Péter (1) Márton Joci (1) Marton László (1) másállapot (2) másodlagos viktimizáció (2) maszkulinitás (1) maszturbálás (1) mázli (1) mécses (1) megcsalás (1) megelőzés (1) megnyitó (1) meg nem született (1) melegházasság (2) meleg férfi (5) mellbimbó (1) meló (1) mélyszegénység (1) men (4) menstruáció (2) mentális betegség (1) mérgező férfiasságkultúra (1) mesék (1) metoo (5) metszet (7) metszetszemlélet (22) milyen a jó szex (1) minekszülazilyen (1) minek szül (1) miniszterelnök (2) miniszterelnök úr (1) Miss Galaxy (1) mítosz (2) miután (1) molesztálás (1) monogám (1) monogámia (2) monopoly (1) more than two (1) mozgalom (7) mozgássérült (1) munka (5) munkahely (5) munkahelyi diszkrimináció (6) munkás (2) művészfilm (1) Muxes (1) MZP (1) nagymama (1) nagynéni (1) nagy Ő (1) NANE (3) negeneráljunkszemetet (1) negyártsszemetet (1) nembináris (3) Németország (2) nemi betegség (1) nemi erőszak (3) nemi identitás (22) nemi különbségek (9) nemi szerepek (23) nemi sztereotípiák (14) nemkívánt terhesség (1) nemtehetszróla (1) nemzet (4) nemzetiség (2) nem tehetsz róla (2) népek tengere (1) népszavazás (1) nevegyélkacatot (1) nevegyélszemetet (1) nevelés (1) nincs puszi (1) (9) nőgyűlölet (14) női orgazmus (1) női sors (3) nők (20) nők elleni erőszak (19) nőtörténet (1) nőügyek (7) novella (1) nyeremény (1) nyílt levél (1) nyitott kapcsolat (1) nyomor (2) O1G (2) oktatás (3) olajszörny (1) Olmi (1) Olmi Thiessen (1) öltözködés (2) önazonosság (1) önbizalom (3) one direction (1) önfenntartás (1) online biztonság (3) online magazin (1) önrendelkezés (2) OpenGender (1) Orbán (2) Orbán Viktor (3) orgazmus (3) örökbefogadás (1) osztály (1) ösztöndíj (1) ötös (1) ötöslottó (1) otthon (2) óvoda (1) óvszer (2) pályaművek (8) pályázat (2) pánik (2) pánikbetegség (1) pár (1) párkapcsolat (12) party (1) patriarchátus (20) pech (1) pedofilia (2) pénisz (1) pénzjutalom (1) Petőfi (1) plus size (1) Pogány Anikó (1) poli (3) poliamoria (3) politika (13) politikai korrektség (5) politikus (2) populáris kultúra (2) pornó (4) pozitív (2) Pride (2) princípium (2) privilégium (1) Prizma (2) Prizma közösség (2) propaganda (1) prostitúció (1) pszichés betegség (2) pszichiátria (1) pszichológia (15) PTSD (1) publikálás (1) puszi (1) Puzsér (1) Puzsér Róbert (2) queerfeminizmus (1) rabszolga (1) rabszolgatörvény (2) ragadozó (1) rák (1) rámpa (1) randevú (1) randi (1) raptor (1) rasszizmus (12) referendum (1) reklámok (1) rendőr (1) rendőrautó (1) rendőrök (2) rendőrség (2) rendszer (8) rendszerkritika (12) rendszerváltás (2) rénszarvas (1) reproduktív jogok (2) Rétvári Bence (1) Reuss András (1) ringat (1) rivotril (1) rokkant (2) rokkantsági ellátás (1) Románia (1) roma nők (1) sajtószemle (1) Sárosdi Lilla (1) scarcity (1) segély (2) sexual education (2) sex ed (2) Simone de Beauvoir (1) slam poetry (1) slutshaming (3) sorfal (1) sorozat (1) stand-up (1) statisztika (1) stimuláció (1) Stockholm (1) Svédország (1) szabad (1) Szabadnem csapat (4) szabadság (4) szabad szoftver (1) Szakállas Katalin (1) szakdolgozat (1) szálló (1) Szeged (2) szegénység (7) szélsőjobb (1) személyes határok (1) személyiség (1) szerelem (3) szerelmi csalódás (1) szerencse (1) szerencsés fiú (2) szeretet (2) szeretetünnepe (2) szeretkezés (1) szerkesztőség (1) szex (24) szexedukáció (5) szexizmus (10) szexológia (8) szexrandi (1) szextippek (3) szexuális egészség (4) szexuális erőszak (16) szexuális felvilágosítás (7) szexuális izgalom (3) szexuális kényszerítés (6) szexuális önrendelkezés (6) szexuális vágy (5) szexuális zaklatás (1) szexualitás (5) szexus (1) Szigetvári Kórház (1) szimpátiatüntetés (1) Szíria (1) szocializáció (2) szociológia (1) szolidaritás (4) szopás (1) szoptatás (1) SZTE (1) sztereotípiák (7) szülés (2) szülészeti erőszak (1) szülesztés (5) szülő (9) takarító (1) találmányok (1) társadalmi nem (5) társadalom (67) társasjáték (1) télapó (1) tenger (1) terf (11) terhesség (2) terhességmegszakítás (1) termosz (1) testi autonómia (2) testi önrendelkezés (4) testkép (3) testvériség (1) tévedés (1) téved miniszterelnök úr (1) Thomas (1) tiktak (1) tiktaktiktak (1) tippek (4) tisztelet (1) tizenévesek (5) többszerelműség (3) több mint kettő (1) tök (1) tökön rúg (1) tökön rúgás (1) történelem (13) törvény (2) továbbképzés (1) toxikus maszkulinitás (1) transzfeminizmus (7) transzfóbia (4) transzgender (19) transzkritikus (4) transzneműség (43) transz férfi (6) Trans Film Fest (1) tranzíció (nemi átmenet) (1) tréning (1) troll (3) Trump (1) trump (1) túlfogyasztás (1) túlnépesedés (1) túlóra (1) tüntetés (5) Túró Rudi (1) twitter (2) unborn (1) ünnepek (1) unoka (1) unoka szülés (1) USA (6) Utah (1) Utah állam (1) utazó (1) utca (1) utcai zaklatás (2) utcán élés (1) üveggömb (1) vagina (2) válasz (2) választás (3) választás2018 (1) van egy álmom (1) városi libsi (1) védekezés (1) vegetáriánus-vegán (1) vélemény (5) velemismegtörtént (3) velociraptor (1) vetélés (1) vicc (1) video (2) videoblog (3) viking (1) vírus (2) vita (2) vitakultúra (3) vlogger (1) vonat (1) wikipédia (1) womens march (1) Young Feminist (1) zaklatás (2) zsákfalu (2) Zuzana Čaputová (1) Címkefelhő