Metszetszemlélet
Mi kell egy igazi rendszerváltáshoz?

Elégedetlenek vagyunk a rendszerrel. De milyen is pontosan a rendszer? És milyen lehetőségeink vannak ellene? Létezik-e olyan eszme, ami mögé egyszerre tud beállni – párttól és politikai oldaltól függetlenül – az összes elégedetlenkedő? Kiáltvány arról, mi a metszetszemlélet. És hogy miért nem lesz igazi rendszerváltás nélküle.

Egyesek amiatt elégedetlenek, hogy a kormány korrupt. Mások amiatt, hogy a CEU-val együtt az értelmiség szabadságát is korlátozzák. Megint mások azért, mert a kormány látványosan nem törődik a szegénységben élőkkel. Sokakat a Fidesz-közeli oligarchák vagyonosodása dühít. A nők a politikai élet macsósága és a családon belüli erőszak ellen lépnének föl. A nemi és vallási kisebbségek saját bőrükön tapasztalják a kirekesztést, amihez az álkeresztény szólamok vezetnek. A romák helyzetének javítása évek óta stagnál. A kétkezi dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak. A stadionok és az értelmetlen fakivágások már nemcsak a zöld-balos fiatalok szemét szúrják, de a legtöbb jóérzésű polgárét is.

 

Apropó, polgárok. A rendszer talán éppen a konzervatív, keresztény magyar embereknek adta a legnagyobb pofont. Azoknak, akik a polgári demokrácia építését várták Orbán Viktortól, de helyette hisztérikus idegenellenességet és féktelen korrupciót kaptak.

 

Ez a sok ember mind a saját sérelme miatt megy ki tüntetni. A csalódottság, kiszolgáltatottság és tehetetlenség érzése volt eddig az egyetlen közös pont.

 

De hogyan tovább?

 

Ugyanis együtt tüntetni még a könnyebb része a dolognak. De közösen tervezni? Egységes jövőképet kidolgozni? A magunk ügye mellett mások ügyét is képviselni – még akkor is, ha nem értünk velük egyet? Rendszert (és nemcsak kormányt) váltani? Ez az igazi kihívás.

 

Metszetszemlélet nélkül mindez valószínűleg nem is lehetséges.

 

 

A társadalomban vannak különböző csoportok. Romák, fehérek, férfiak, nők, művészek, zenészek, óvodások, iskolások, egyetemisták, kétkezi munkások, értelmiségiek. Reformátusok, katolikusok, ateisták. Konzervatívok és progresszívek, fiatalok és idősek, szegények és gazdagok, ép testűek és fogyatékossággal élők. És így tovább.

 

Gondoljunk csak bele, mi magunk hányféle különböző csoporthoz tartozunk. És mindannyiunknak lehet olyan tulajdonsága, ami miatt hátrányba kerülünk másokhoz képest. De mi lenne, ha abbahagynánk a hátrányok versenyeztetését? Ha észrevennénk, hogy az összes rendszerszintű hátránynak ugyanaz a forrása: a rendszer maga?

 

Amikor az érdekeinket egymással versenyeztetjük, közben épp a rendszert erősítjük. Azt a rendszert, amely mindannyiunkat kihasznál.

Mondok néhány példát az érdekek versenyeztetésére. Arra a gondolkozásmódra, ami a támogatandó csoportokat fontossági sorrendbe állítja.

 

A feministák azt állítják, a férfiaknak előnyös a helyzete. De hát sok férfi szegényebb, mint sok nő! Hogy lehetne nekik előnyösebb a helyzetük, mint a gazdag nőknek?

 

A háború elől menekülő embereknek gyakran több támogatást nyújt az Európai Unió, mint a magyar átlagembereknek. Akkor most ki mellett is kell kiállni?

 

A transzneműek szeretnék, ha a méregdrága helyreállító műtéteket támogatná a társadalombiztosítás. Eközben a vidéki falvakban a kiskamasz lányokat prostítúcióra kényszerítik a saját szüleik, mert a környéken nincs semmilyen más munkalehetőség. Ez nem téves aktivizmus?

 

Nos, ha a támogatandó csoportokat fontossági sorrendbe állítjuk, akkor persze mindez téves aktivizmus.

 

De máshogy is lehet gondolkodni. A támogatandó csoportokat egymás mellé is lehet állítani. Hiszen vegyük észre: az összes hátrányos helyzetű csoportot ugyanaz a rendszer taszítja ki!

 

Persze más-más okból és más-más módszerekkel.

A rendszer a felelős azért, hogy egyeseket szegénységben tart. Hogy a nőket érő erőszak ellen nem tesz. Hogy a hajléktalanokon nem segít. Hogy a fáinkat kivágja, az iskoláinkat elhanyagolja, orvosi ellátásunkat alulfinanszírozza, lányainkat prostitúcióba hajszolja, nemzetiségi és nemi kisebbségeinkbe belerúg, megújuló energiák helyett orosz atomba fekteti hazánk jövőjét, kórház helyett stadiont épít.

 

A rendszert jelenleg a Fidesz testesíti meg, de itt többről van szó, mint egy párt. Ha leváltjuk a politikai elitet egy másikra, az új elit ugyanúgy el fogja hanyagolni a legtöbb fenti problémát. Talán egy kis változás lesz abban, hogy ki az új kedvezményezett. Az MSZP-kormányok talán nem az álkeresztény nemzetitőkéseket tömték ki pénzzel, hanem a ballibsi csókosokat. De a szegénységben élők, a bántalmazott nők, a magyar dolgozók, közalkalmazottak, pedagógusok, a hajléktalanok, a transzneműek, a prostituáltak, a romák stb. ugyanúgy rosszul jártak régen, mint most. Ahogy az értük dolgozó civileket sem becsülték meg soha igazán.

 

Az ő ügyük tehát közös. Ha úgy gondolkozunk, hogy az egyik csoport többet ér, mint a másik, akkor a mindenkori hatalom malmára hajtjuk a vizet. Ha azért nem segítünk a bántalmazott nőknek (menekülteknek, transzneműeknek, civileknek stb.), mert úgy véljük, inkább a romáknak (hajléktalanoknak, prostituáltaknak, vallási kisebbségeknek stb.) jár a segítség, a rendszer a markába kacag. És tovább gazdagítja a szűk, párthű elitet.

 

Az ő ügyük tehát a mi ügyünk is. Mindannyiunkat ér a hatalom részéről valamilyen hátrány. Anyagi jellegű, identitási jellegű, szabadságkorlátozó jellegű. Összességében majdnem mindeki rosszul jár, kivéve a párthű emberek kis csoportját. oligarchak.jpg

 

Igen, a kormány holdudvarának irdatlan sikkasztásai az egész magyar nemzetet károsítják.

 

A rendszer megváltoztatása akkor lesz rendszerváltás, ha nem csak a szuperelitet cseréljük le egy másik szuperelitre.

 

Hanem ha az új rendszert úgy alakítjuk ki, hogy a társadalom összes csoportját támogassa.

 

 

Jó, jó – gondoljátok most –, de azért az csak nem működik, hogy mindenki mindenkivel összefog. Hiszen rengeteg az ellentét a tüntető csoportok között. És nincs egységes ideológia sem.

 

Én viszont azt mondom, az ellentétek dacára is meg kell próbálni az összefogást. Nincs más lehetőségünk ugyanis. A hatalom által kihasznált csoportok egyenként mind kisebbséget alkotnak. A Fideszt csak akkor van esélyük legyőzni, ha összefognak.

 

Persze az összefogáshoz kell egy eszme is, ami mögé az összes csoport be tud állni. Egy közös cél, amiért őszintén tud mindenki küzdeni. Egy átfogó gondolkozásmód, ami széles tömegeket képes egyesíteni.

 

Ilyen eszme a metszetszemlélet. Latin eredetű szakszóval: interszekcionalitás. Ennek kiterjedt szakirodalma van a társadalomfilozófiában mind itthon, mind külföldön. Cikkünk végén részletes listát is közlünk az ajánlott olvasmányokról, amik a témát érintik. hands-earth.jpg

A metszetszemlélet lényege, hogy az elnyomott csoportokat nem szabad egymás ellen hangolni, hanem az elnyomó rendszer ellen érdemes őket mozgósítani. Ehhez nemcsak a saját magunkat érő hátrányok okát kell megértenünk, hanem az összes többiét is. Hiszen mind egy tőről fakadnak! A rendszerbe van kódolva az összes.

 

Éppen ezért a metszetszemlélet egyszerre feminista, osztály- és környezettudatos, rasszizmus- és homofóbiaellenes, de kiáll a vallási és lelkiismereti szabadságért, a demokráciáért, a kisebbségi és nemzetiségi jogokért.

Két halmaz közös részét a matematikában úgy hívják: metszet. Általában mindenki egyszerre több csoportba is tartozik. A csoportok tehát átfedésben vannak egymással. És ha valaki két csoport átfedésében (vagyis metszetében) van, akkor őrá kétféle dolog is igaz egyszerre.

szineshalmazok-magyar.png

Néhány példa arra, hányféle csoportba tartozhat egy ember.
A színes halmazok átfedései, közös részei a metszetek.
Ennél persze sokkal több csoport van a társadalomban, az ábra csak szemléltetés.

 

Egy példa. Gondoljunk csak bele, mennyire különbözik egy roma nő helyzete mind a roma férfiak helyzetétől, mind a fehér nők helyzetétől! Ők a romák és a nők csoportjának metszetében vannak. Hiába sikerülne a romák hátrányos helyzetét fölszámolni, a roma nőket továbbra is érné hátrány amiatt, hogy nők! Nem elég csak a rasszizmussal foglalkozni. Őket egyszerre érinti a rasszizmus és a szexizmus is. Persze ez fordítva is igaz. Ha fölszámolnánk a szexizmust, ettől még a roma nők helyzete továbbra is nehéz maradna, mivel romák. Számukra tehát csak az egységes aktivizmusnak van értelme. Ami egyszerre küzd a rasszizmus és a szexizmus ellen. Az ilyen egységes aktivizmust hívjuk metszetszemléletű aktivizmusnak.

 

Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható más csoportok metszeteire is.

 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen széleskörű összefogáshoz azért némi toleranciára szükség van mindenki részéről. Mert hiába közös az ellenség, ha egyesek nem gondolkoznak metszetszemléletben, és úgy vélik, az ő saját problémájuk az első. Akik szerint a romák maguknak köszönhetik a helyzetüket, vagy akik szerint a transznemű emberek deviánsok. Vagy akik szerint nem létezik nők elleni erőszak. Ezekkel az irányzatokkal igencsak nehéz lesz összefogni, metszetszemlélet ide vagy oda.

 

De az egymás iránti tiszteletre képes irányzatok/mozgalmak számára igenis lehetséges a metszetszemléletű összefogás!

 

A metszetszemlélet eszméje egyszerre demokratikus, nem kirekesztő és humanista. Ebben minden ember helyet kap, akit valamilyen – bármilyen! – hátrány ér a társadalomban. A feminista igaza nem zárja ki az antikapitalista igazát, a nemzeti érzelmű polgár igaza nem zárja ki a menekült emberekért felszólalók igazát.

 

Bátorítunk minden tüntetőt és aktivistát, hogy ismerkedjen meg a metszetszemlélettel. Olvass, gondolkozz, vitázz! És főleg: hallgass meg másokat, és ne rekessz ki senkit. A te igazságod nem biztos, hogy kizárja a másik ember igazságát. A te érdeked nem biztos, hogy ellentétes a másik ember érdekével. Több bennetek a közös, mint bármelyiktek is gondolná. Tanuld meg felismerni ezt! Ebben segít a metszetszemlélet.

 

Mindannyiunk érdeke, hogy a társadalmunk ne egy szűk elit játszótere legyen. Igazi rendszerváltás azonban nem következhet be anélkül, hogy a rendszer működését minden szempontból megértenénk.

 

A metszetszemlélet lehet az adu a tüntetők kezében. Ismerjétek meg, használjátok! Céljaitokat és retorikátokat tegyétek metszetszemléletűvé, hogy minél többen jó szívvel csatlakozhassanak hozzátok. Enélkül a tüntetések szétforgácsolódnak majd. A belső ellentétek feloldhatatlanok lesznek, és a Fidesz egyenként némítja majd el a tüntető csoportokat. Ahogy eddig is tette.

 

Csak metszetszemléletű gondolkodással lesz itt igazi rendszerváltás.

 

 P. L.

 

 

Ajánlott olvasmányok a metszetszemléletről, avagy interszekcionalitásról. A lista közel sem teljes! Az első lépések megtételében segít.

 

 

Közérthető cikkek:

 

A metszetszemléletről általában:

 

Miért fontos az interszekcionalitás? (képregény)

 

Feminizmus – szükséges, de nem elégséges

 

Az elnyomás rendszerszintű dolog

 

Etnikai, nemzeti hovatartozás mint a metszetszemlélet része:

 

Roma nők a politikai érvényesülés útján

 

Az etnikai hovatartozás és a nem. Avagy: ki kerülhet be az esti hírekbe?

 

Az „erőforrásokért folytatott háborúk” és a béke nemzetközi napja

 

A nő, aki megalkotta a „feminizmus” szót cigányul

 

A fogyatékossággal élők és a metszetszemlélet:

 

Az interszekcionalitás jegyében: a fogyatékossággal élők elnyomásáról

 

Egy érintett a fogyatékos emberek családon belüli bántalmazásáról

 

Metszetszemlélet és a progresszív baloldal kapcsolata:

 

A mítoszok esete Puzsérral és a metszetszemléletű aktivizmussal

 

Interszekcionális feminizmus: baloldali és antikapitalista identitáspolitika

 

Antifeminista baloldal és a liberalizmus szelleme

 

Transzfeminizmus mint a metszetszemlélet része:

 

A transzfeminizmus talányának megfejtése

 

„Nőként senki nem hitt már a szakmai tudásomban”

 

Feminizmus és transzneműség – avagy hogyan lettem rossz feminista

 

Etnikai szempontú transznemű érdekképviselet

 

Keresztény metszetszemlélet:

 

Perintfalvi Rita, katolikus teológus feminista blogja

 

A muszlim nők ügye rólunk is szól – a Kötőszó evangélikus közéleti blog cikke

 

Keresztények a melegekért csoport

 

Transznemű lét konzervatív világnézettel, avagy fókuszban az emberség

 

A szociális helyzet szerepe a metszetszemléletben:

 

A szegény nők küzdelme – A Város Mindenkié csoport cikke és videója

 

Nők szociális intézményektől sújtva (mandiner.hu)

 

Elégedett nyugati nők

 

Feminizmus és metszetszemlélet, meg minden más, kapcsolódó link magyar nyelven:

 

Feminista magyar népmesék

 

Egy New York-i zsidó leszbikus pár (filmajánló)

 

Fontos az interszekcionalitás - Szikra Dorottya előadása „A nemek egyenlősége mint közpolitikai téma” című konferencián 2014. március 26-án

 

A templomban mintacsalád voltunk, esténként előkerült a nadrágszíj

 

Képek és bizonyítékok, avagy miért is kell a feminizmus a feminizmus ellenzőinek

 

„számtalan olyan emberrel élünk együtt, akiket egyszerre több dolog miatt is érhet erőszak”

 

Környezetvédelem mint a metszetszemlélet része:

 

A nemek egyenlőségének ökológiája felé

 

Mélyzöld: Adósság, emberi jogok, természet 1. rész 2. rész

 

Kaufer Virág beszéde a GLAMOUR Év Hősnője díjának átvételekor

 

Ez megváltoztat mindent: az éghajlat és a kapitalizmus

 

Környezeti válság: az egyházaknál a megoldás kulcsa?

 

 

 

Társadalomtudományi szakirodalom ajánló:

 

Interszekcionalitás, mint esélyegyenlőségi koncepció, avagy genderkutatás más szemszögből (Sebestyén Zsuzsa, METSZETEK 2014/1. szám)

 

Társadalmi kirekesztés és interszekcionalitás (Vincze Enikő, KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 3. ÉVF. 3-4. SZ., 71–86. o., 2012)

 

A többszörös diszkrimináció helye a magyar genderpolitikában (Dósa Mariann & Krizsán Andrea, A nőtlen évek ára, 2014, 63.o.)

 

Többszörös diszkrimináció genderköltségvetési szempontból (Szekeres Valéria, A nőtlen évek ára, 2014, 93.o.)

 

Nemi szerepek és etnicitás (Bakos László, Kisebbségkutatás folyóirat, 9. évf. 2000. 4. szám, 688-691)

 

A roma nőkkel kapcsolatos szakpolitikai megközelítések (Balogh Lídia, Megjelent: A romapolitikák értékelési módszerei c. tanulmánykötet 17. oldalán, 2008)

 

Az én házam egy keleti ház a nyugati világban: nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében (online tanulmány, ICCR-Budapest Alapítvány, 2012)

 

Nők mélyszegénységben. Személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban (Czibere Ibolya, Kiadó: L'Harmattan, 2012)  Kapcsolódó prezentáció

 

Interszekcionalitás újra: problémák és lehetőségek (Nina Lykke, fordította: Borzási Mária, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-3/05, 2013)

 

A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása, összegzése Magyarországon (Szakmai beszámoló, MTA Politikai Tudományok Intézete, 2008)

 

 

 

Angol nyelvű cikkek és szakirodalom az Intersectionality témakörben:

 

What is intersectionality, and what does it have to do with me?

 

Bearing Witness: Feminists Must Step Up For Climate Justice

 

Climate justice is intersectional feminism in action

 

Only mass social movements can save us (magyar átirat itt)

 

Naomi Klein: This Changes Everything. Capitalism vs. the Climate (book)

 

What is Eco-Feminism?

 

We Must Deal With LGBT Poverty

 

Four Ways Climate Change Affects Women More Than Men

 

The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality (book)

 

Indigenous Women: Earth Defenders Speak Out from the Front Lines of Climate Change

 

War gaming the climate: How global warming could trigger nationalism

 

10,000 Child Refugees Are Missing

 

Julia Serano: Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity (book)

 

Harriet Martineau & Gender Conflict Theory: Crash Course Sociology #8 (youtube video)

 

Links between the US prison system & climate change

 

Allan G. Johnson: The Gender Knot: Unraveling Our Patriarchal Legacy (book)

 

Patriarchy is killing our planet - women alone can save her

 

Why climate change is a justice issue

 

Bibliography on race and gender

 

 

Moderálási alapelvek: fenntartjuk a jogot, hogy a gyűlöletkeltő, rasszista, -fób, tutimegmondó/kioktató & a témába nem illő kommenteket kimoderáljuk.

Kövess minket facebook-on!

Leírás

Női és férfi szerepek, nemi identitások, párkapcsolati és szextippek, szexuális orientációk metszetszemléletű feminizmus, LMBTQ* témák – szóval minden, aminek a rettegett g-betűs szóhoz, a genderhez köze van. „Minél közelebb mégy hozzá, annál jobban megérted!”

Címkék

#erőszak kultúra (8) #metoo (6) #velemismegtörtént (3) 19. század (4) 20. század (8) 5 dolog (1) 7 dolog (1) ableizmus (2) abortusz (3) adatbázis (1) adathalászat (1) Adomány (1) advent (1) agyfasz (3) AIDS (1) ajándék (1) akarácsonylegyenténylegaszeretetünnepeésneatúlfogyasztásé (1) akcióhős (1) aktivizmus (9) áldozat (4) áldozathibáztatás (5) álhír (2) alkalmi kapcsolat (2) alkoholizmus (2) állam (1) Allan G Johnson (2) állapotosság (2) áltudomány (1) anál (1) anális szex (1) anemaznem (1) angyal (1) angyalka (1) anna todd (1) antikapitalizmus (3) antropológia (1) anya (10) anyuka (2) apa (7) apuka (2) aranyvasárnap (1) Ariana Grande (1) ásó (1) átfektetés (1) Átfektetés Mozgalom (1) autó (1) autonómia (1) az igazi (1) az igen az igen (6) a nem az nem (6) baba (4) babavárás (1) baloldal (3) bántalmazás (1) barátság (1) Barát Erzsébet (1) barlangos test (1) beleegyezés (2) beszámoló (2) beszéd (4) betegállomány (2) bevándorlás (1) biológia (11) biológiai meghatározottság (3) bipoláris (1) bipoláris affektív zavar (1) bipoláris zavar (1) biszex (3) biszexualitás (4) bizonytalan kötődés (1) biztonság (8) biztonságos kötődés (1) blog (1) BME women (1) bögre (1) bögre helyett (1) bölcsi (1) bölcsőde (1) boldog karácsonyt (1) böngészés (1) budapest pride (7) bullying (3) büntetés (1) busz (1) CDU (1) cégvezető (1) CEU (2) cirkómajom (1) clitoris (1) coming out (3) corona (2) corona virus (1) covid19 (1) csakazigenazigen (2) csak az igen jelent beleegyezést (2) család (12) családon belüli erőszak (11) családtervezés (1) csecsemő (1) csikló (1) csillám (1) csillámpor (1) csimpánz (1) Csizmadia Ferenc (1) csók (2) csontrák (1) cumisüveg (1) dajkál (1) depresszió (1) díj (2) diktatúra (1) dínó (1) dinoszaurusz (2) diszkrimináció (8) dísztárgy (1) divestment (1) drag queen (1) Dr Bender Zsuzsanna (1) dzsingülbelsz (1) education (1) egészséges szex (2) egészségügy (1) éghajlatváltozás (2) egyenlőség (9) egyenlő bánásmód (1) egyenrangúság (2) egyenrangú párkapcsolat (1) Egyesült Államok (2) Egyesült Királyság (2) egyetem (1) egygeci (1) egy éves (1) ellenzék (2) Ellis (1) elmebeteg (1) elnyomottak színháza (1) előadás (2) előítélet (1) előny (1) Először Lakást (1) ember (3) emberi jogok (4) emberség (4) engemis (3) eonizmus (1) erekció (1) erkölcs (1) erkölcscsősz (1) erogén zóna (1) erőszak (23) erőszakkultúra (9) erőszakmentes kommunikáció (1) erőszakos férfi (8) esély (1) esélyegyenlőség (5) esszencializmus (12) etika (2) etikus (1) etikus nemmonogámia (1) etnikum (2) etológia (1) eugenika (1) evolúciós pszichológia (1) ezüstvasárnap (1) facapalm (1) facebook (5) facepalm (1) fanfiction (1) fazék (1) fedél nélkül (1) fekete nők (1) felelősség (4) felsővezető (1) feltalálók (1) feltámadott a tenger (1) felvilágosítás (2) felvonulás (1) feminista (10) feminizmus (54) fenyő (1) férfi (17) férfiak (37) férfiak elleni erőszak (1) férfiasság (1) férfierőszak (4) férfijogi aktivisták (3) férfikönnyek (2) férjjelölt (1) fertőzés (1) fesztivál (1) fiatal feminista (4) Fidesz (5) fidesz (1) film (7) filmfesztivál (2) fiúk (2) főállású apa (1) főállású szülő (1) Fodor Éva (1) fogadóóra (1) fogamzásgátlás (2) fogamzásgátló (1) fogyasztás (4) fogyasztói társadalom (3) fogyatékossággal élők (1) fosszilis energiahordozók (1) Freud (3) FRIDA (1) frida (1) Frida (1) Frida grant (1) fundamentalizmus (1) futóverseny (1) G-pont (1) gender (31) genderfészek (3) genderharcos (1) genderizmus (1) genderpánik (3) gender identitás (3) giccs (1) gloria steinem (2) gondoskodás (4) gondoskodó férfi (2) gőzmozdony (1) grant (1) Grant (1) grincs (1) gyakori kérdések (2) gyakornok (1) gyász (1) gyerek (5) gyerekek (25) gyerekgondozás (3) gyereknevelés (5) gyermek (3) gyermekbántalmazás (2) gyilkosság (2) győzelem (1) gyűlöletbűncselekmény (1) habilizmus (2) háború (1) hagyomány (2) hajlék (1) hajléktalan (3) hajléktalanság (2) hajléktalanszálló (1) hajléktalantörvény (1) hajó (1) Hannover (1) harry styles (1) hatalom (3) határok (1) határon túli magyarok (1) Háttér (1) Havelock Ellis (1) házasság (8) házikó (1) heteroszexualitás (17) heti gender (2) higénia (1) hírek (4) híres nők (2) HIV (1) hóember (1) hógömb (1) holokauszt (1) homofóbia (7) homoszexualitás (19) hópiha (1) hópihe (1) Housing (1) Housing First (1) hülye (5) hülye kérdés (2) humorista (1) hüvely (1) hüvelyi G pont (2) idegengyűlölet (3) identitás (6) ideológia (1) idősgondozás (2) igazgató (1) InGen (1) ingyen lakás (1) interjú (1) internet (4) intersectionality (9) interszekcionalitás (22) interszexualitás (1) intézményi árulás (1) intimitás (1) introvertált (1) IQ-teszt (1) irodalom (1) írói pályázat (1) irónia (1) Írország (1) iskola (1) ismétlődő kérdések (1) Isztambuli Egyezmény (6) itt az idő (1) ivar (1) járvány (2) játék (1) jobboldali (1) jog (2) jótékony (1) jótékonykodás (1) jótékonyság (1) jövőkép (1) jó szex (1) judith butler (3) Julia Serano (3) Jurassic Park (1) kacat (1) kamaszok (1) kampány (1) kamuhír (2) Kanada (1) kapitalizmus (4) karácsony (3) karácsonyfa (1) karácsonyi parti (1) karantén (1) karcsonyijótékonykodás (1) képregény (3) képviseleti demokrácia (1) képviselő (2) képviselő úr (1) kérdések (1) kereszténydemokrata (1) kertészkedés (1) kétharmad (1) kettős mérce (2) kiáltvány (2) kiberbiztonság (3) kielégülés (1) kitörés (1) kitüntetés (1) kiváltság (1) kívánt terhesség (1) klímamegállapodás (1) kocsi (1) kolléga (1) kommentelés (4) kommentháború (2) kommunikáció (1) konferencia (2) könyv (3) konzervatív (3) kórház (2) kormány (1) környezetvédelem (3) korona (4) koronaszex (1) koronavírus (1) korrupció (1) kötődés (1) kötődéselmélet (1) követőszoftver (1) közösség (1) kultúra (6) kurd (1) kurdok (1) kurd nők (1) kurucinfo (1) kutatás (2) kutya (1) kutyus (1) lábas (1) lakás (2) lakáspolitika (2) lakásprogram (1) lakásszegénység (2) lányok (4) leghülyébb kérdés (2) legyen szabad a nem (9) legyen szabad a nemet mondás (1) legyen szabad a nemről beszélni (1) Leiti (1) lelkész (1) lelkisegély (1) Lengyelország (3) leszbikus (8) lmbt (1) LMBT (4) LMBTQ (47) lmbtq (1) LMBTQ történet (10) lottó (1) lottószelvény (1) lucky boy (2) macska (1) magazine (1) magyar történelem (1) magzat (1) majom (1) manifesztó (2) manipuláció (1) mankó (1) maradunk (1) Márki-Zay (1) Márki-Zay Péter (1) Márton Joci (1) Marton László (1) másállapot (2) másodlagos viktimizáció (2) maszkulinitás (1) maszturbálás (1) mázli (1) mécses (1) megcsalás (1) megelőzés (1) megnyitó (1) meg nem született (1) melegházasság (2) meleg férfi (5) mellbimbó (1) meló (1) mélyszegénység (2) men (4) menstruáció (2) mentális betegség (1) mérgező férfiasságkultúra (1) mesék (1) metoo (5) metszet (7) metszetszemlélet (22) milyen a jó szex (1) minekszülazilyen (1) minek szül (1) miniszterelnök (2) miniszterelnök úr (1) Miss Galaxy (1) mítosz (3) miután (1) molesztálás (1) monogám (1) monogámia (1) monopoly (1) mozgalom (8) mozgássérült (1) munka (6) munkahely (6) munkahelyi diszkrimináció (7) munkás (3) művészfilm (1) Muxes (1) MZP (1) nagymama (1) nagynéni (1) nagy Ő (1) NANE (3) negeneráljunkszemetet (1) negyártsszemetet (1) nembináris (3) Németország (2) nemi betegség (1) nemi erőszak (3) nemi identitás (21) nemi különbségek (9) nemi szerepek (24) nemi sztereotípiák (15) nemkívánt terhesség (1) nemtehetszróla (1) nemzet (4) nemzetiség (2) nem tehetsz róla (2) népek tengere (1) népszavazás (1) nevegyélkacatot (1) nevegyélszemetet (1) nevelés (1) nincs puszi (1) (10) nőgyűlölet (14) női orgazmus (1) női sors (3) nők (21) nők elleni erőszak (21) nőtörténet (1) nőügyek (8) novella (1) nyeremény (1) nyílt levél (1) nyitott kapcsolat (1) nyomor (2) O1G (2) oktatás (3) olajszörny (1) Olmi (1) Olmi Thiessen (1) öltözködés (2) önazonosság (1) önbizalom (3) one direction (1) önfenntartás (1) online biztonság (3) online magazin (1) önrendelkezés (2) OpenGender (1) Orbán (2) Orbán Viktor (3) orgazmus (3) örökbefogadás (1) osztály (1) ösztöndíj (1) ötös (1) ötöslottó (1) otthon (2) óvoda (1) óvszer (2) pályaművek (8) pályázat (2) pánik (2) pánikbetegség (1) párkapcsolat (11) party (1) patriarchátus (21) pech (1) pedofilia (2) pénisz (1) pénzjutalom (1) Petőfi (1) plus size (1) Pogány Anikó (1) poli (2) poliamoria (2) politika (12) politikai korrektség (5) politikus (2) populáris kultúra (2) pornó (4) pozitív (2) Pride (2) princípium (2) privilégium (1) Prizma (2) Prizma közösség (2) prostitúció (1) pszichés betegség (2) pszichiátria (1) pszichológia (15) PTSD (1) publikálás (1) puszi (1) Puzsér (1) Puzsér Róbert (2) queerfeminizmus (1) rabszolga (1) rabszolgatörvény (2) ragadozó (1) rák (1) rámpa (1) randevú (1) randi (1) raptor (1) rasszizmus (13) referendum (1) reklámok (1) rendőr (1) rendőrautó (1) rendőrök (2) rendőrség (2) rendszer (9) rendszerkritika (14) rendszerváltás (2) rénszarvas (1) reproduktív jogok (2) Reuss András (1) ringat (1) rivotril (1) rokkant (2) rokkantsági ellátás (1) Románia (1) roma nők (1) sajtószemle (1) Sárosdi Lilla (1) segély (2) sexual education (2) sex ed (2) Simone de Beauvoir (1) slam poetry (1) slutshaming (3) sorfal (1) sorozat (1) stand-up (1) statisztika (1) stimuláció (1) Stockholm (1) Svédország (1) szabad (1) Szabadnem csapat (4) szabadság (4) szabad szoftver (1) Szakállas Katalin (1) szakdolgozat (1) szálló (1) Szeged (2) szegénység (7) szélsőjobb (1) személyes határok (1) személyiség (1) szerelem (3) szerelmi csalódás (1) szerencse (1) szerencsés fiú (2) szeretet (2) szeretetünnepe (2) szeretkezés (1) szerkesztőség (1) szex (24) szexedukáció (5) szexizmus (11) szexológia (8) szexrandi (1) szextippek (3) szexuális egészség (4) szexuális erőszak (16) szexuális felvilágosítás (7) szexuális izgalom (3) szexuális kényszerítés (6) szexuális önrendelkezés (6) szexuális vágy (5) szexuális zaklatás (1) szexualitás (5) szexus (1) Szigetvári Kórház (1) szimpátiatüntetés (1) Szíria (1) szocializáció (2) szociológia (2) szolidaritás (4) szopás (1) szoptatás (1) SZTE (1) sztereotípiák (7) szülés (2) szülészeti erőszak (1) szülesztés (4) szülő (8) takarító (1) találmányok (1) társadalmi nem (6) társadalom (65) társasjáték (1) télapó (1) tenger (1) terf (10) terhesség (2) terhességmegszakítás (1) termosz (1) testi autonómia (2) testi önrendelkezés (4) testkép (3) testvériség (1) tévedés (1) téved miniszterelnök úr (1) Thomas (1) tiktak (1) tiktaktiktak (1) tippek (4) tisztelet (1) tizenévesek (5) többszerelműség (2) tök (1) tökön rúg (1) tökön rúgás (1) történelem (13) törvény (2) továbbképzés (1) toxikus maszkulinitás (1) transzfeminizmus (7) transzfóbia (4) transzgender (19) transzkritikus (4) transzneműség (42) transz férfi (6) Trans Film Fest (1) tranzíció (nemi átmenet) (1) tréning (1) troll (3) Trump (1) trump (1) túlfogyasztás (1) túlnépesedés (1) túlóra (1) tüntetés (5) Túró Rudi (1) twitter (2) unborn (1) ünnepek (1) unoka (1) unoka szülés (1) USA (6) Utah (1) Utah állam (1) utazó (1) utca (1) utcai zaklatás (2) utcán élés (1) üveggömb (1) vagina (2) válasz (2) választás (3) választás2018 (1) van egy álmom (1) városi libsi (1) védekezés (1) vegetáriánus-vegán (1) vélemény (4) velemismegtörtént (3) velociraptor (1) vetélés (1) vicc (1) video (2) videoblog (3) viking (1) vírus (2) vita (2) vitakultúra (3) vlogger (1) vonat (1) wikipédia (1) womens march (1) Young Feminist (1) zaklatás (2) zsákfalu (2) Zuzana Čaputová (1) Címkefelhő