A transzfeminizmus talányának megfejtése

(A bejegyzés eredetileg itt jelent meg.)

A fordítás a következő cikk alapján készült: Trans Feminism: There’s No Conundrum About It

Szerző: Julia Serano

transgender

Egy cikk szerint, mely a Ms. magazinban jelent meg és „A transzfeminizmus talánya” címet viseli, a transzfeminizmus egy igen önellentmondásos és megkérdőjelezhető ága a feminizmusnak. Nos, én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Elmondom, miért.

 A transzfeminizmus – vagyis a feminizmusnak a transznemű emberek problémáit tárgyaló vonatkozásai – napjaink modern feminizmusának („third-wave”) egyik irányzata. Ugyanonnan ered, mint az olyan feminista irányzatok, mint a szexpozitív feminizmus, a posztmodern/posztstrukturalista feminizmus, a queerelmélet és az interszekcionalitás. Ezek a feminista irányzatok mind azt állítják, hogy az elnyomás kérdésköre sokkal összetettebb annál, mint hogy a férfiak elnyomják a nőket és kész.

Igen, a feminizmusnak ezek az ágai elismerik, hogy a szexizmus különböző fajtái attól függenek, hogy kinek milyen a biológiai neme, társadalmi neme vagy szexuális irányultsága. A hagyományos, patriarchális szexizmuson kívül (ami szerint a férfiak többet érnek, mint a nők) létezik még heteroszexizmus (ami szerint a heteroszexuális emberek többet érnek, mint a homoszexuálisok), monoszexizmus (ami szerint azok az emberek, akik csak az egyik nemhez vonzódnak, többet érnek, mint a biszexuálisok és pánszexuálisok), maszkulin-központúság (ami szerint a férfias, maszkulin megjelenésű emberek többet érnek, mint a nőies, feminin megjelenésű emberek) és így tovább.

Persze más eredetű kirekesztési formák is jelen vannak a társadalmunkban, például a rasszizmus, a klasszizmus (vagyis a szegény emberek megkülönböztetése) és az ableizmus (vagyis a fogyatékossággal élő emberek megkülönböztetése). Az Egyesült Államokban élő színesbőrű feministák például kimerítően kielemezték már korábban, hogy ez a három elnyomásfajta nem független egymástól, hanem egymást erősítve nagyon is összefügg. Egy színesbőrű nő a rasszizmust és a szexizmust nem külön-külön, hanem együtt, egymás által fölerősítve érzékeli, szexista rasszizmusként vagy rasszista szexizmusként. Ezt a jelenséget hívják úgy, hogy interszekcionalitás. (Az interszekció magyarul halmazok metszetét, közös részét jelenti.) Az interszekcionalitás fogalma manapság szerves része a feminista szótárnak (bár nem minden, magát feministának nevező illető fogadja el, így például a „férfiak elnyomják a nőket és kész” hozzáállású feministák sem).

Tehát a transzfeminizmus gyökere az az elképzelés, hogy a szexizmusnak több formája van, melyek nemcsak egymással állnak kölcsönhatásban, hanem más elnyomásfajtákkal is. Ha valaki két elnyomásfajta metszetében (interszekciójában) van, az nemcsak a két elnyomást érzékeli külön-külön, hanem ezek egymás által felerősített hatását is.

Míg a feminizmus eleinte kizárólag a patriarchátust tartotta felelősnek a szexizmusért, a transzfeministák felvetették, hogy a kérdés megfogalmazható a nemi kettéosztás (gender binary) fogalomrendszerében is. A nemi kettéosztás azt a gyakorlatot jelenti, hogy az embereket születésük pillanatában, vagyis a hozzájárulásuk nélkül, kettő és csak kettő kategóriába osztjuk. Azoktól, akiket születéskor a „fiú” kategóriába sorolunk, a társadalom elvárja, hogy férfiként tekintsenek önmagukra, férfias megjelenésük és viselkedésük legyen, valamint hogy a nőkhöz vonzódjanak szexuálisan. Azoktól pedig, akiket születéskor a „lány” kategóriába sorolunk, a társadalom elvárja, hogy nőként tekintsenek önmagukra, nőies megjelenésük és viselkedésük legyen, valamint hogy a férfiakhoz vonzódjanak szexuálisan.

És bárki, aki ennek a két kategóriának nem tud (vagy nem akar) megfelelni, kitaszított lesz. Ilyen kitaszítottak például az interszexuális állapotban születő gyermekek, a fiús lányok, a meleg férfiak, a transznemű egyének stb. A kitaszítottság mértéke és formája persze attól is függ, hogy az elvártak közül mely kritériumnak nem felel meg valaki.

A nemi kettéosztás fogalma megkísérelte összekapcsolni a feminizmust a queer- és transzaktivizmussal, és ettől kezdve nagyon sok feminista és LMBTQ-aktivista kezdte támogatni, és támogatja a használatát ma is.

De menjünk tovább. A transzfeministák azzal is foglalkoznak, hogy a transz személyeket milyen módon érinti a rendszerszintű ciszszexizmus. A ciszszexizmus a szexizmusnak az a fajtája, ami szerint a transz emberek nemi identitása és önkifejezése kevesebbet ér, mint a cisz embereké (a cisz annyit jelent, hogy nem transz). Tehát a ciszszexizmus -- amit néha egyébként transzfóbiának is hívnak -- egy társadalmi gyakorlat, ami a transz embereket kirekeszti mind az egyén, mind a rendszer szintjén. Tetten érhető például abban, ahogy különböző kormányok és intézmények akadályokat állítanak a transz emberek munkavállalása, illetve orvosi ellátása útjába; de abban is, hogy a transz emberek a cisz embereknél sokkal gyakrabban válnak zaklatás és erőszak célpontjává.

Míg a ciszszexizmus egyes formái kifejezetten a transz embereket sújtják, más formái inkább azzal a szexizmussal állíthatók párhuzamba, amit nők élnek át a férfiközpontú társadalomban. Hogy csak egy példát hozzak, mind a transz embereket, mind a (cisz) nőket rendszeresen tárgyiasítják, és megtagadják tőlük a jogot, hogy a saját testükről tájékozott döntéseket hozzanak. Mindkét csoport véleményét és élethelyzetét elbagattelizálják: az egyik esetben elsősorban a (cisz) férfiak, a másikban a cisz emberek általában.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a ciszszexizmus sem független az elnyomás más fajtáitól. Én is, más transzfeministák is felhívtuk már a figyelmet a transznőgyűlölet jelenségére. Transznőgyűlöletnek nevezzük, amikor a ciszszexizmus és a nőgyűlölet kölcsönhatva felerősíti egymást a transz nők (és más, a transznem-spektrum női oldalán lévő emberek) irányába. A transznőgyűlölet megmagyarázza, miért éri épp a transz nőket a legtöbb megalázó/értetlenkedő vélemény, démonizálás és szexualizálás, szemben például a transz férfiakkal. És persze ne feledjük el, hogy a ciszszexizmus kölcsönhat más elnyomásokkal is: például a transzfób erőszak áldozatai legtöbbször olyan transz emberek, akik egyrészt szegények és/vagy színesbőrűek, másrészt a transznem-spektrum női oldalán vannak.

Tehát röviden ez a helyzet: a transzfeminizmus egyáltalán nem „talányos”. Nagyon is világos, hogy miről van szó: a modern feminizmus egy olyan ágáról, mely az interszekcionalitást veszi alapul a szexizmus és az elnyomás kérdéskörének tárgyalásakor. Annyiban különleges, hogy a feminizmus eszmerendszerét és kritikai elméletét kiterjeszti a transzneműség problémáira is.

Ezt persze sok feminista a múltban teljesen félreértette. A Ms. magazin említett cikke („A transzfeminizmus talánya”) elismeréssel említ olyan feministákat, akik nem voltak hajlandóak a ciszszexizmus és az interszekcionalitás fogalmait komolyan venni, és ehelyett a transzneműség problémáit kizárólag a férfi előjogok kontextusában vizsgálták. Ezek a feministák elvetették a transzfeminizmust: szerintük a transz férfiak valójában „női” árulók, akik azért váltottak nemet, hogy férfi előjogokhoz jussanak, míg a transz nők valójában magukról túl sokat képzelő férfiak, akik azért váltottak nemet, hogy hozzáférhessenek a nők számára fenntartott terekhez. Bár ez a beszédmód némiképp meglágyult az évek során az Egyesül Államokban, még mindig vannak olyan feministák, akik szerint transz nőknek nincs joguk a feminizmusban részt venni, mivel mi nem nőként szocializálódtunk, avagy mivel mi valaha férfi előjogokkal bírtunk.

A férfi előjogok természetesen valóban léteznek. Könyvemben, a „Bűnbak lány”-ban (Whipping Girl) is hosszan írok a saját, személyes tapasztalataimról a férfi előjogokkal kapcsolatban, és hogy hogyan veszítettem el ezeket, amikor nemet változtattam. Persze igaz az is, hogy minden transz személynek mások a tapasztalatai erről, attól (is) függően, hogy milyen irányú a nemváltoztatás, milyen életkorban történik (hogy korai gyermekkorban-e, tizenévesként vagy a felnőtt élet különböző pontjain), hogy milyen az illető szexuális orientációja, hogy mennyire látványos a transzneműsége (vagy esetleg könnyen hihetik cisznek az emberek, angolul: „passing”), hogy milyen etnikumhoz tartozik és így tovább. Nem lehet tehát értelmesen beszélni a férfi előjogokról (vagy a szexizmus bármilyen más fajtájáról) anélkül, hogy interszekcionálisan állnánk hozzá a kérdéshez.

Azt a mítoszt, hogy létezik egyfajta egységes női létélmény, már régen lerombolták a színesbőrű nők (többek között). Mindannyiunk élettörténete különböző, ezért a szexizmus mindannyiunkat különböző módokon érint. Mindannyiunknak vannak valamilyen előjogaink másokkal szemben. Egyes feministák ugyan csökönyösen bizonygatják, hogy a cisz nőknek sokkal rosszabb a helyzetük, mint a transz nőknek, vagy hogy a hagyományos szexizmus sokkal rosszabb, mint a ciszszexizmus vagy a heteroszexizmus, de a feminizmus lényege nem az, hogy elnyomásolimpiát rendezzünk belőle. Nem, a feminizmus lényege éppen az lenne, hogy szembeszálljon a társadalomban lévő szexizmus és elnyomás minden fajtájával. És a transzfeminizmus éppen ezt a célt tűzte ki.

Ha a transzfeminizmust odáig egyszerűsítenénk, hogy azon vitatkozunk, vajon a transz nők nőnek (vagy feministának) számíthatnak-e, azzal nemcsak önmagunkat, de a feminizmus egészét is károsítjuk.

 

Kövess minket facebook-on!

Leírás

Női és férfi szerepek, nemi identitások, párkapcsolati és szextippek, szexuális orientációk metszetszemléletű feminizmus, LMBTQ* témák – szóval minden, aminek a rettegett g-betűs szóhoz, a genderhez köze van. „Minél közelebb mégy hozzá, annál jobban megérted!”

Címkék

#erőszak kultúra (8) #metoo (5) #velemismegtörtént (3) 19. század (4) 20. század (8) 5 dolog (1) 7 dolog (1) ableizmus (2) abortusz (3) abundance (1) adatbázis (1) adathalászat (1) Adomány (1) advent (1) agyfasz (3) AIDS (1) ajándék (1) akarácsonylegyenténylegaszeretetünnepeésneatúlfogyasztásé (1) akcióhős (1) aktivizmus (9) áldozat (4) áldozathibáztatás (5) álhír (2) alkalmi kapcsolat (2) alkoholizmus (2) állam (1) Allan G Johnson (1) állapotosság (2) áltudomány (1) anál (1) anális szex (1) anemaznem (1) angyal (1) angyalka (1) anna todd (1) antikapitalizmus (3) antropológia (1) anya (10) anyuka (2) apa (7) apuka (2) aranyvasárnap (1) Ariana Grande (1) ásó (1) átfektetés (1) Átfektetés Mozgalom (1) autó (1) autonómia (1) az igazi (1) az igen az igen (6) a nem az nem (6) baba (4) babavárás (1) baloldal (3) bántalmazás (1) barátság (1) Barát Erzsébet (1) barlangos test (1) beleegyezés (2) beszámoló (2) beszéd (4) betegállomány (2) bevándorlás (1) biológia (10) biológiai meghatározottság (3) bipoláris (1) bipoláris affektív zavar (1) bipoláris zavar (1) biszex (3) biszexualitás (4) bizonytalan kötődés (1) biztonság (8) biztonságos kötődés (1) blog (1) BME women (1) bögre (1) bögre helyett (1) bölcsi (1) bölcsőde (1) boldog karácsonyt (1) böngészés (1) bőségmodell (1) budapest pride (7) bullying (3) büntetés (1) busz (1) CDU (1) cégvezető (1) CEU (2) childfree (1) cirkómajom (1) clitoris (1) coming out (3) corona (2) corona virus (1) covid19 (1) csakazigenazigen (2) csak az igen jelent beleegyezést (2) család (11) családon belüli erőszak (10) családtervezés (1) csecsemő (1) csikló (1) csillám (1) csillámpor (1) csimpánz (1) Csizmadia Ferenc (1) csók (2) csontrák (1) cumisüveg (1) dajkál (1) depresszió (1) díj (2) diktatúra (1) dínó (1) dinoszaurusz (2) diszkrimináció (7) dísztárgy (1) divestment (1) drag queen (1) Dr Bender Zsuzsanna (1) dzsingülbelsz (1) education (1) egészséges szex (2) egészségügy (1) éghajlatváltozás (2) egyenlőség (9) egyenlő bánásmód (1) egyenrangúság (2) egyenrangú párkapcsolat (1) Egyesült Államok (2) Egyesült Királyság (2) egyetem (1) egygeci (1) egy éves (1) ellenzék (2) Ellis (1) elmebeteg (1) elnyomottak színháza (1) előadás (2) előny (1) Először Lakást (1) ember (3) emberi jogok (4) emberség (4) engemis (3) eonizmus (1) erekció (1) erkölcs (1) erkölcscsősz (1) erogén zóna (1) erőszak (23) erőszakkultúra (9) erőszakmentes kommunikáció (1) erőszakos férfi (8) esély (1) esélyegyenlőség (5) esszencializmus (12) etika (2) etikus (1) etikus nemmonogámia (1) etnikum (2) etológia (1) eugenika (1) evolúciós pszichológia (1) ezüstvasárnap (1) facapalm (1) facebook (5) facepalm (1) fanfiction (1) fazék (1) fedél nélkül (1) fekete nők (1) felelősség (4) felsővezető (1) feltalálók (1) feltámadott a tenger (1) felvilágosítás (2) felvonulás (1) feminista (9) feminizmus (54) fenyő (1) férfi (17) férfiak (37) férfiak elleni erőszak (1) férfiasság (1) férfierőszak (4) férfijogi aktivisták (3) férfikönnyek (2) férjjelölt (1) fertőzés (1) fesztivál (1) fiatal feminista (4) fidesz (1) Fidesz (6) film (7) filmfesztivál (2) fiúk (2) főállású apa (1) főállású szülő (1) Fodor Éva (1) fogadóóra (1) fogamzásgátlás (2) fogamzásgátló (1) fogyasztás (4) fogyasztói társadalom (3) fogyatékossággal élők (1) fosszilis energiahordozók (1) Freud (3) frida (1) FRIDA (1) Frida (1) Frida grant (1) fundamentalizmus (1) futóverseny (1) G-pont (1) gender (31) genderfészek (3) genderharcos (1) genderizmus (1) genderpánik (4) gender identitás (3) giccs (1) gloria steinem (2) gondoskodás (4) gondoskodó férfi (2) gőzmozdony (1) grant (1) Grant (1) grincs (1) gyakori kérdések (2) gyakornok (1) gyász (1) gyerek (6) gyerekek (25) gyerekgondozás (3) gyereknevelés (5) gyermek (3) gyermekbántalmazás (2) gyilkosság (2) győzelem (1) gyűlöletbűncselekmény (1) habilizmus (2) háború (1) hagyomány (2) hajlék (1) hajléktalan (3) hajléktalanság (2) hajléktalanszálló (1) hajléktalantörvény (1) hajó (1) Hannover (1) harry styles (1) hatalom (3) határok (1) határon túli magyarok (1) Háttér (1) Havelock Ellis (1) házasság (8) házikó (1) heteroszexualitás (17) heti gender (2) higénia (1) hírek (4) híres nők (2) HIV (1) hóember (1) hógömb (1) holokauszt (1) homofóbia (7) homoszexualitás (19) hópiha (1) hópihe (1) Housing (1) Housing First (1) hülye (5) hülye kérdés (2) humorista (1) hüvely (1) hüvelyi G pont (2) idegengyűlölet (3) identitás (6) ideológia (1) idősgondozás (2) igazgató (1) InGen (1) ingyen lakás (1) inségmodell (1) interjú (1) internet (4) intersectionality (9) interszekcionalitás (22) interszexualitás (1) intézményi árulás (1) intimitás (1) introvertált (1) IQ-teszt (1) irodalom (1) írói pályázat (1) irónia (1) Írország (1) iskola (1) ismétlődő kérdések (1) Isztambuli Egyezmény (6) itt az idő (1) ivar (1) J. K. Rowling (1) járvány (2) játék (1) jobboldali (1) jog (2) jótékony (1) jótékonykodás (1) jótékonyság (1) jövőkép (1) jó szex (1) judith butler (2) Julia Serano (3) Jurassic Park (1) kacat (1) kamaszok (1) kampány (1) kamuhír (2) Kanada (1) kapitalizmus (4) karácsony (3) karácsonyfa (1) karácsonyi parti (1) karantén (1) karcsonyijótékonykodás (1) képregény (3) képviseleti demokrácia (1) képviselő (1) képviselő úr (1) kérdések (1) kereszténydemokrata (1) kertészkedés (1) kétharmad (1) kettős mérce (2) kiáltvány (2) kiberbiztonság (3) kielégülés (1) kitörés (1) kitüntetés (1) kiváltság (1) kívánt terhesség (1) klímamegállapodás (1) kocsi (1) kolléga (1) kommentelés (4) kommentháború (2) kommunikáció (1) konferencia (2) könyv (2) konzervatív (3) kórház (2) kormány (2) környezetvédelem (3) korona (4) koronaszex (1) koronavírus (1) korrupció (1) kötődés (1) kötődéselmélet (1) követőszoftver (1) közösség (1) kultúra (6) kurd (1) kurdok (1) kurd nők (1) kurucinfo (1) kutatás (2) kutya (1) kutyus (1) lábas (1) lakás (2) lakáspolitika (2) lakásprogram (1) lakásszegénység (2) lányok (4) leghülyébb kérdés (2) legyen szabad a nem (9) legyen szabad a nemet mondás (1) legyen szabad a nemről beszélni (1) Leiti (1) lelkész (1) lelkisegély (1) Lengyelország (3) leszbikus (8) libernyák (1) lmbt (1) LMBT (4) lmbtq (1) LMBTQ (47) LMBTQ történet (10) lottó (1) lottószelvény (1) lucky boy (2) macska (1) magazine (1) Magyar Nemzet (1) magyar történelem (1) magzat (1) majom (1) manifesztó (2) manipuláció (1) mankó (1) maradunk (1) Márki-Zay (1) Márki-Zay Péter (1) Márton Joci (1) Marton László (1) másállapot (2) másodlagos viktimizáció (2) maszkulinitás (1) maszturbálás (1) mázli (1) mécses (1) megcsalás (1) megelőzés (1) megnyitó (1) meg nem született (1) melegházasság (2) meleg férfi (5) mellbimbó (1) meló (1) mélyszegénység (1) men (4) menstruáció (2) mentális betegség (1) mérgező férfiasságkultúra (1) mesék (1) metoo (5) metszet (7) metszetszemlélet (22) milyen a jó szex (1) minekszülazilyen (1) minek szül (1) miniszterelnök (2) miniszterelnök úr (1) Miss Galaxy (1) mítosz (2) miután (1) molesztálás (1) monogám (1) monogámia (2) monopoly (1) more than two (1) mozgalom (7) mozgássérült (1) munka (5) munkahely (5) munkahelyi diszkrimináció (6) munkás (2) művészfilm (1) Muxes (1) MZP (1) nagymama (1) nagynéni (1) nagy Ő (1) NANE (3) negeneráljunkszemetet (1) negyártsszemetet (1) nembináris (3) Németország (2) nemi betegség (1) nemi erőszak (3) nemi identitás (22) nemi különbségek (9) nemi szerepek (23) nemi sztereotípiák (14) nemkívánt terhesség (1) nemtehetszróla (1) nemzet (4) nemzetiség (2) nem tehetsz róla (2) népek tengere (1) népszavazás (1) nevegyélkacatot (1) nevegyélszemetet (1) nevelés (1) nincs puszi (1) (9) nőgyűlölet (14) női orgazmus (1) női sors (3) nők (20) nők elleni erőszak (19) nőtörténet (1) nőügyek (7) novella (1) nyeremény (1) nyílt levél (1) nyitott kapcsolat (1) nyomor (2) O1G (2) oktatás (3) olajszörny (1) Olmi (1) Olmi Thiessen (1) öltözködés (2) önazonosság (1) önbizalom (3) one direction (1) önfenntartás (1) online biztonság (3) online magazin (1) önrendelkezés (2) OpenGender (1) Orbán (2) Orbán Viktor (3) orgazmus (3) örökbefogadás (1) osztály (1) ösztöndíj (1) ötös (1) ötöslottó (1) otthon (2) óvoda (1) óvszer (2) pályaművek (8) pályázat (2) pánik (2) pánikbetegség (1) pár (1) párkapcsolat (12) party (1) patriarchátus (20) pech (1) pedofilia (2) pénisz (1) pénzjutalom (1) Petőfi (1) plus size (1) Pogány Anikó (1) poli (3) poliamoria (3) politika (13) politikai korrektség (5) politikus (2) populáris kultúra (2) pornó (4) pozitív (2) Pride (2) princípium (2) privilégium (1) Prizma (2) Prizma közösség (2) propaganda (1) prostitúció (1) pszichés betegség (2) pszichiátria (1) pszichológia (15) PTSD (1) publikálás (1) puszi (1) Puzsér (1) Puzsér Róbert (2) queerfeminizmus (1) rabszolga (1) rabszolgatörvény (2) ragadozó (1) rák (1) rámpa (1) randevú (1) randi (1) raptor (1) rasszizmus (12) referendum (1) reklámok (1) rendőr (1) rendőrautó (1) rendőrök (2) rendőrség (2) rendszer (8) rendszerkritika (12) rendszerváltás (2) rénszarvas (1) reproduktív jogok (2) Rétvári Bence (1) Reuss András (1) ringat (1) rivotril (1) rokkant (2) rokkantsági ellátás (1) Románia (1) roma nők (1) sajtószemle (1) Sárosdi Lilla (1) scarcity (1) segély (2) sexual education (2) sex ed (2) Simone de Beauvoir (1) slam poetry (1) slutshaming (3) sorfal (1) sorozat (1) stand-up (1) statisztika (1) stimuláció (1) Stockholm (1) Svédország (1) szabad (1) Szabadnem csapat (4) szabadság (4) szabad szoftver (1) Szakállas Katalin (1) szakdolgozat (1) szálló (1) Szeged (2) szegénység (7) szélsőjobb (1) személyes határok (1) személyiség (1) szerelem (3) szerelmi csalódás (1) szerencse (1) szerencsés fiú (2) szeretet (2) szeretetünnepe (2) szeretkezés (1) szerkesztőség (1) szex (24) szexedukáció (5) szexizmus (10) szexológia (8) szexrandi (1) szextippek (3) szexuális egészség (4) szexuális erőszak (16) szexuális felvilágosítás (7) szexuális izgalom (3) szexuális kényszerítés (6) szexuális önrendelkezés (6) szexuális vágy (5) szexuális zaklatás (1) szexualitás (5) szexus (1) Szigetvári Kórház (1) szimpátiatüntetés (1) Szíria (1) szocializáció (2) szociológia (1) szolidaritás (4) szopás (1) szoptatás (1) SZTE (1) sztereotípiák (7) szülés (2) szülészeti erőszak (1) szülesztés (5) szülő (9) takarító (1) találmányok (1) társadalmi nem (5) társadalom (67) társasjáték (1) télapó (1) tenger (1) terf (11) terhesség (2) terhességmegszakítás (1) termosz (1) testi autonómia (2) testi önrendelkezés (4) testkép (3) testvériség (1) tévedés (1) téved miniszterelnök úr (1) Thomas (1) tiktak (1) tiktaktiktak (1) tippek (4) tisztelet (1) tizenévesek (5) többszerelműség (3) több mint kettő (1) tök (1) tökön rúg (1) tökön rúgás (1) történelem (13) törvény (2) továbbképzés (1) toxikus maszkulinitás (1) transzfeminizmus (7) transzfóbia (4) transzgender (19) transzkritikus (4) transzneműség (43) transz férfi (6) Trans Film Fest (1) tranzíció (nemi átmenet) (1) tréning (1) troll (3) Trump (1) trump (1) túlfogyasztás (1) túlnépesedés (1) túlóra (1) tüntetés (5) Túró Rudi (1) twitter (2) unborn (1) ünnepek (1) unoka (1) unoka szülés (1) USA (6) Utah (1) Utah állam (1) utazó (1) utca (1) utcai zaklatás (2) utcán élés (1) üveggömb (1) vagina (2) válasz (2) választás (3) választás2018 (1) van egy álmom (1) városi libsi (1) védekezés (1) vegetáriánus-vegán (1) vélemény (5) velemismegtörtént (3) velociraptor (1) vetélés (1) vicc (1) video (2) videoblog (3) viking (1) vírus (2) vita (2) vitakultúra (3) vlogger (1) vonat (1) wikipédia (1) womens march (1) Young Feminist (1) zaklatás (2) zsákfalu (2) Zuzana Čaputová (1) Címkefelhő